2021 m. gruodžio 15-16 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – Elektrinio aviacinio generatoriaus pardavimą

Informacija
Pavadinimas: 2021 m. gruodžio 15-16 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – Elektrinio aviacinio generatoriaus pardavimą
Skelbiančioji institucija: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos
Paskelbimo data: 2021-11-23
Nuoroda: http://www.lrmuitine.lt
Aprašymas

2021 m. gruodžio 15-16 d.  Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – Elektrinio aviacinio generatoriaus pardavimą elektroninio aukciono būdu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt
 
Parduodama prekė. Elektrinis aviacinis generatorius. ( Nuotrauka pridėta )
 
Aukciono numeris elektroninių aukcionų informacinėje sistemoje   218900
 
Aukciono pradžia 2021 m. gruodžio 15 d., 9.00 val.
Aukciono pabaiga 2021 m. gruodžio 16 d., 14.00 val.
 
Dalyvių registracijos pradžia 2021 m. gruodžio 08 d.
Dalyvių registracijos pabaiga 2021 m. gruodžio 10 d.
 
Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė 2 darbo dienos
 
Pradinė pardavimo kaina (su muitais ir kitais mokesčiais) 7677,00 Eur
Garantinis įnašas 768,00 Eur
Dalyvio registracijos mokestis 15,00 Eur
Minimalus kainos didinimo intervalas 77,00 Eur
 
Prekės apžiūra. Parduodamą elektrinį aviacinį generatorių galima apžiūrėti adresu Janonio g. 4, Panevėžys. Prekę apžiūrėti bus galima 2021 m. gruodžio 01 d.  10:00 val. užsiregistravus apžiūrai el.pašto adresu audrone.cipliene@lrmuitine.lt.  Siekiant riboti koronoviruso infekciją sukeliančio viruso plitimą, prekių apžiūros metu privaloma laikytis Sveikatos apsaugos ministerijos parengtų rekomendacijų dėl COVID-19 ligos prevencinių priemonių.
 
Informacijos apie prekę ir aukciono vykdymą teikimas. Dėl informacijos apie parduodamą prekę, aukciono vykdymą bei dokumentų pateikimą kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyresniąją specialistę Audronę Čiplienę, el. paštas audrone.cipliene@lrmuitine.lt.
Atsiskaitymo sąlygos. Asmuo, registruodamasis į aukcioną, turi būti sumokėjęs aukciono skelbime nurodytą dalyvio registracijos mokestį ir dalyvio garantinį įnašą. Dalyvio registracijos mokestis mokamas į Muitinės departamento (juridinio asmens kodas 188656838, buveinė A. Jakšto g. 1, Vilnius) sąskaitą LT24 4010 0424 0009 0253, Luminor Bank AS, nurodant mokėjimo paskirtį – Dalyvio registracijos mokestis už elektrinį aviacinį generatorių aukcioną (nurodyti aukciono Nr.), dalyvio vardas, pavardė. Dalyvio garantinis įnašas mokamas į Muitinės departamento sąskaitą LT80 7230 0000 0012 0020, Medicinos bankas UAB, nurodant mokėjimo paskirtį – Garantinis įnašas už elektrinio aviacinio generatoriaus aukcioną (nurodyti aukciono Nr.), dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas privalo turėti ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodą. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas į prekės pardavimo kainą. Aukciono laimėtojas pirkimo kainos ir garantinio įnašo skirtumą per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos pagal muitinės pateiktą sąskaitą privalo sumokėti į vieną iš joje nurodytų Muitinės departamento sąskaitų, nurodant mokėjimo paskirtį – Apmokėjimas už aukcione (nurodyti aukciono Nr.) įsigytą elektrinį aviacinį generatorių, dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas per 3 darbo dienas nuo muitinės pateiktos sąskaitos apmokėjimo privalo pasirašyti Ne Sąjungos prekių perdavimo aktą ir perimti prekę. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą laimėtojas nesumoka už įgytą prekę, aukciono laimėtojas netenka teisės į įgytą prekę ir prekė laikoma neparduota. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą dėl aukciono laimėtojo kaltės nepasirašomas Ne Sąjungos prekių perdavimo aktas, laikoma, kad laimėtojas atsisakė jį pasirašyti ir aukciono organizatorius įgyja teisę negražinti dalyvio garantinio įnašo. Nesąžiningas aukciono laimėtojas praranda teisę dalyvauti kitame aukcione, o taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo išlaidas bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione ši prekė bus parduota už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas. Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems aukciono, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas bus grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos į banko sąskaitas, iš kurių jie buvo sumokėti.
 
Kitos sąlygos: Elektrinio aviacinio generatoriaus būklė nustatoma aukciono dalyviui apžiūrint jį vietoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.333 straipsnio 8 punktu, kai daiktai parduodami teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, tai pardavėjas neprivalo garantuoti jų kokybės, o pirkėjas negali remtis tuo, kad pardavėjas pardavė netinkamos kokybės daiktą, išskyrus atvejus, kai apie parduodamo daikto trūkumus pardavėjas žinojo. Įgyta prekė atgal nepriimama ir nekeičiama, jai nesuteikiama jokia garantija. Teismo nutarimo  dėl prekių konfiskavimo kopija pirkėjui neteikiama. EORI kodo suteikimo tvarka patvirtinta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1B-975 „Dėl Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisyklių patvirtinimo.
EORI kodo suteikimo klausimais galima kreiptis:
Nemokamu informacijos telefonu (darbo valandomis) tel. Nr. 8 800 900 80
Skambinant iš užsienio +370 5 261 3027
Vilniaus TM: vilnius@lrmuitine.lt
Kauno TM: kaunas@lrmuitine.lt
Klaipėdos TM: klaipeda@lrmuitine.lt

Atsisiuntimai

Dokumentas

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.