2021 m. rugpjūčio 16 – 17 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – 60 vnt. statybinių blokų pardavimą

Informacija
Pavadinimas: 2021 m. rugpjūčio 16 – 17 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – 60 vnt. statybinių blokų pardavimą
Skelbiančioji institucija: Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos
Paskelbimo data: 2021-07-19
Nuoroda: http://www.lrmuitine.lt
Aprašymas

2021 m. rugpjūčio 16 – 17 d.  Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – 60 vnt. statybinių blokų pardavimą elektroninio aukciono būdu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt
 
Parduodama prekė. 60 vnt. statybinių blokų.
 
Aukciono numeris elektroninių aukcionų informacinėje sistemoje  212195
 
Aukciono pradžia 2021 m. rugpjūčio 16 d., 9.00 val.
Aukciono pabaiga 2021 m. rugpjūčio 17 d., 14.00 val.
 
Dalyvių registracijos pradžia 2021 m. rugpjūčio 9 d.
Dalyvių registracijos pabaiga 2021 m. rugpjūčio 11 d.
 
Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė 2 darbo dienos
 
Pradinė pardavimo kaina (su muitais ir kitais mokesčiais) 13291,00 Eur
Garantinis įnašas 1330,00 Eur
Dalyvio registracijos mokestis 15,00 Eur
 
Prekės apžiūra. Parduodamus statybinius blokus galima apžiūrėti adresu Europos g. 21, Salaperaugio k., Kalvarijos sav. Apžiūros data ir laikas mažiausia prieš vieną darbo dieną derinami tel. 8 611 34899. Iš anksto nesuderinus apžiūros datos ir laiko, apžiūrėti prekių nebus leidžiama. Siekiant riboti koronoviruso infekciją sukeliančio viruso plitimą, prekių apžiūros metu privaloma laikytis Sveikatos apsaugos ministerijos parengtų rekomendacijų dėl COVID-19 ligos prevencinių priemonių.
 
Informacijos apie prekę ir aukciono vykdymą teikimas. Dėl informacijos apie parduodamą prekę kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyresniąją specialistę Audronę Čiplienę, el. paštas audrone.cipliene@lrmuitine.lt. Dėl informacijos apie aukciono vykdymą bei dokumentų pateikimą kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Gintarą Pauliuką tel. 8 45 587408, el. paštas gintaras.pauliukas@lrmuitine.lt
 
Atsiskaitymo sąlygos. Asmuo, registruodamasis į aukcioną, turi būti sumokėjęs aukciono skelbime nurodytą dalyvio registracijos mokestį ir dalyvio garantinį įnašą. Dalyvio registracijos mokestis sumokamas į Muitinės departamento (juridinio asmens kodas 188656838, buveinė A. Jakšto g. 1, Vilnius) sąskaitą LT24 4010 0424 0009 0253, Luminor Bank AS, nurodant mokėjimo paskirtį – Dalyvio registracijos mokestis už statybinių blokų aukcioną (nurodyti aukciono Nr.), dalyvio vardas, pavardė. Dalyvio garantinis įnašas sumokamas į Muitinės departamento sąskaitą LT80 7230 0000 0012 0020, Medicinos bankas UAB, nurodant mokėjimo paskirtį – Garantinis įnašas už statybinių blokų aukcioną (nurodyti aukciono Nr.), dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas privalo turėti ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodą. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas į prekės pardavimo kainą. Aukciono laimėtojas pirkimo kainos ir garantinio įnašo skirtumą per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos pagal muitinės pateiktą sąskaitą privalo sumokėti į vieną iš joje nurodytų Muitinės departamento sąskaitų, nurodant mokėjimo paskirtį – apmokėjimas už aukcione (nurodyti aukciono Nr.) įgytus statybinius blokus, dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas per 3 darbo dienas nuo muitinės pateiktos sąskaitos apmokėjimo privalo pasirašyti Ne Sąjungos prekių perdavimo aktą ir perimti prekę. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą laimėtojas nesumoka už įgytą prekę, aukciono laimėtojas netenka teisės į įgytą prekę ir prekė laikoma neparduota. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą dėl aukciono laimėtojo kaltės nepasirašomas Ne Sąjungos prekių perdavimo aktas, laikoma, kad laimėtojas atsisakė jį pasirašyti ir aukciono organizatorius įgyja teisę negražinti dalyvio garantinio įnašo. Nesąžiningas aukciono laimėtojas praranda teisę dalyvauti kitame aukcione, o taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo išlaidas bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione ši prekė bus parduota už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas. Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems aukciono, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas bus grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos į banko sąskaitas, iš kurių jie buvo sumokėti.
 
Kitos sąlygos: Parduodama 60 vnt. statybinių blokų, iš kurių 8 blokai yra tuščiaviduriai, 52 blokai – pilnaviduriai. Dalis blokų apdaužyti, betono klasė nežinoma. Už nurodytą kainą parduodami visi skelbime nurodyti statybiniai blokai. Statybinių blokų būklė nustatoma aukciono dalyviui apžiūrint juos vietoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.333 straipsnio 8 punktu, kai daiktai parduodami teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, tai pardavėjas neprivalo garantuoti jų kokybės, o pirkėjas negali remtis tuo, kad pardavėjas pardavė netinkamos kokybės daiktą, išskyrus atvejus, kai apie parduodamo daikto trūkumus pardavėjas žinojo. Įgyta prekė atgal nepriimama ir nekeičiama, jai nesuteikiama jokia garantija. Valstybės institucijos sprendimo/nutarimo  dėl prekių konfiskavimo bei realizavimo kopija pirkėjui neteikiama. EORI kodo suteikimo tvarka patvirtinta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1B-975 „Dėl Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisyklių patvirtinimo.
 

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.