2023 m. balandžio 13-14 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo ne Sąjungos prekės 3014,40 kg susmulkinto elektronikos laužo pardavimą

Informacija
Pavadinimas: 2023 m. balandžio 13-14 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo ne Sąjungos prekės 3014,40 kg susmulkinto elektronikos laužo pardavimą
Skelbiančioji institucija: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Paskelbimo data: 2023-03-08
Nuoroda: http://www.lrmuitine.lt
Aprašymas

2023 m. balandžio 13-14 dienomis  Muitinės departamentas skelbia ir vykdo ne Sąjungos prekės 3014,40 kg susmulkinto elektronikos laužo pardavimą elektroninio aukciono būdu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt
 
Parduodamos prekės:  3014,40 kg susmulkinto elektronikos laužo.
 
Aukciono numeris elektroninių aukcionų informacinėje sistemoje  240548
 
Aukciono pradžia 2023 m. balandžio 13 d., 9.00 val.
Aukciono pabaiga 2023 m. balandžio 14 d., 14.00 val.
 
Dalyvių registracijos pradžia 2023 m. balandžio 5 d.
Dalyvių registracijos pabaiga 2023 m. balandžio 7 d.
 
Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė 2 darbo dienos
 
Pradinė pardavimo kaina (su muitais ir kitais mokesčiais) 1022,00 Eur;
Garantinis įnašas 200,00 Eur;
Dalyvio registracijos mokestis 10,00 Eur;
Minimalus kainos didinimo intervalas 11,00 Eur.
 
Prekės apžiūra.  Parduodamų prekių apžiūra vyks 2023 m. balandžio 3 d. 10.00 val. adresu Janonio g. 4, Panevėžys, AB „Lietkabelis“ teritorijoje, įvažiavimas nuo Pušaloto gatvės. Į teritoriją patenkama tik su muitinės atstovais, kontaktinio asmens tel. 8 620 41203.
 
Informacijos apie prekę ir aukciono vykdymą teikimas.  Dėl informacijos apie parduodamas prekes kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyresniąją specialistę Audronę Čiplienę, el. paštas audrone.cipliene@lrmuitine.lt. Dėl informacijos apie aukciono vykdymą bei dokumentų pateikimą kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Gintarą Pauliuką, tel. 8 45 587408, el. paštas gintaras.pauliukas@lrmuitine.lt
 
Aukcione pageidaujantys dalyvauti asmenys privalo būti registruoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Atliekų tvarkytojų valstybės registre. Asmenų, kurie nėra registruoti minėtame registre, registracija aukcionui nebus tvirtinama.


Atsiskaitymo sąlygos.  Asmuo, registruodamasis į aukcioną, turi būti sumokėjęs aukciono skelbime nurodytą dalyvio registracijos mokestį ir dalyvio garantinį įnašą. Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas vienu pavedimu mokami į Muitinės departamento (juridinio asmens kodas 188656838, buveinė A. Jakšto g. 1, Vilnius) sąskaitą LT24 4010 0424 0009 0253, Luminor Bank AS, nurodant mokėjimo paskirtį – Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas už elektronikos laužo aukcioną (nurodyti aukciono Nr.), dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas privalo turėti ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodą. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas į prekės pardavimo kainą. Aukciono laimėtojas pirkimo kainos ir garantinio įnašo skirtumą per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos pagal muitinės pateiktą sąskaitą privalo sumokėti į vieną iš joje nurodytų Muitinės departamento sąskaitų, nurodant mokėjimo paskirtį – Apmokėjimas už aukcione (nurodyti aukciono Nr.) įgytą elektronikos laužą, dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas per 3 darbo dienas nuo muitinės pateiktos sąskaitos apmokėjimo privalo pasirašyti Ne Sąjungos prekių perdavimo aktą ir perimti prekes. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą laimėtojas nesumoka už įgytas prekes, aukciono laimėtojas į jas netenka teisės ir prekės laikomos neparduotomis. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą dėl aukciono laimėtojo kaltės nepasirašomas Ne Sąjungos prekių perdavimo aktas, laikoma, kad laimėtojas atsisakė jį pasirašyti ir aukciono organizatorius įgyja teisę negražinti dalyvio garantinio įnašo. Nesąžiningas aukciono laimėtojas praranda teisę dalyvauti kitame aukcione, o taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo išlaidas bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione šios prekės bus parduotos už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas. Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems aukciono, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas bus grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos į banko sąskaitas, iš kurių jie buvo sumokėti.


Kitos sąlygos Prekių būklė nustatoma aukciono dalyviui apžiūrint jas vietoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.333 straipsnio 8 punktu, kai daiktai parduodami teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, tai pardavėjas neprivalo garantuoti jų kokybės, o pirkėjas negali remtis tuo, kad pardavėjas pardavė netinkamos kokybės daiktą, išskyrus atvejus, kai apie parduodamo daikto trūkumus pardavėjas žinojo. Įgytos prekės atgal nepriimamos ir nekeičiamos, joms nesuteikiama jokia garantija.

 

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.