2023 m. gruodžio 14-15 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo neturinčių Sąjungos prekių muitinio statuso 3 vnt. lengvųjų automobilių pardavimą

Informacija
Pavadinimas: 2023 m. gruodžio 14-15 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo neturinčių Sąjungos prekių muitinio statuso 3 vnt. lengvųjų automobilių pardavimą
Skelbiančioji institucija: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Paskelbimo data: 2023-11-15
Nuoroda: http://www.lrmuitine.lt
Aprašymas

2023 m. gruodžio 14-15 dienomis  Muitinės departamentas skelbia ir vykdo neturinčių Sąjungos prekių muitinio statuso 3 vnt. lengvųjų automobilių, kaip bendros ūkinės paskirties vienetų komplekto, pardavimą elektroninio aukciono būdu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt
  
Parduodamos prekės.  3 vnt. lengvųjų automobilių: Mercedes Benz E220, valst. Nr. BF08HDY, gamybos metai nenustatyti, kuro rūšis dyzelis, registracijos šalis Anglija, VIN WDB2110082B223518, SDK ATTHRATT, nėra transporto priemonės registracijos liudijimo; Daewoo Sens, valst. Nr. AP7846IP, 2005 m. gamybos, kuro rūšis benzinas, registracijos šalis Ukraina, VIN YBOT1311050256138, SDK KHCEREKH, nėra transporto priemonės registracijos liudijimo ir Skoda Octavia, valst. Nr. BS17937, 2006 m. gamybos, kuro rūšis dyzelis, registracijos šalis Norvegija, VIN TMBHS21Z472059086, SDK FNKFCRKC, po autoįvykio.
 
Elektroniniai aukcionai vykdomi adresu https://www.evarzytynes.lt/evs/
Aukciono numeris elektroninių aukcionų informacinėje sistemoje  253994
 
Aukciono pradžia 2023 m. gruodžio 14 d., 9.00 val.
Aukciono pabaiga 2023 m. gruodžio 15 d., 14.00 val.
 
Dalyvių registracijos pradžia 2023 m. gruodžio 7 d.
Dalyvių registracijos pabaiga 2023 m. gruodžio 11 d.
 
Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė 2 darbo dienos
 
Pradinė pardavimo kaina (su muitais ir kitais mokesčiais)  2831,00 Eur;
Garantinis įnašas  800,00 Eur;
Dalyvio registracijos mokestis  15,00 Eur;
Kainos didinimo intervalas  29,00 Eur.
 
Prekės apžiūra.  Parduodamų automobilių apžiūra vyks š. m. gruodžio 5 d. 10.00 val. adresu Perkėlos g. 1C, Klaipėda (Malkų įlankos jūrų uosto posto teritorijoje). Dėl apžiūros teirautis tel. 8 611 34898.
 
Informacijos apie prekę ir aukciono vykdymą teikimas.  Dėl informacijos apie parduodamas prekes kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyresniąją specialistę Audronę Čiplienę, el. paštas audrone.cipliene@lrmuitine.lt. Dėl informacijos apie aukciono vykdymą bei dokumentų pateikimą kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyriausiąjį specialistą Gintarą Pauliuką tel. 8 45 587408, el. paštas gintaras.pauliukas@lrmuitine.lt
 
Atsiskaitymo sąlygos.  Asmuo, registruodamasis į aukcioną, turi būti sumokėjęs aukciono skelbime nurodytą dalyvio registracijos mokestį ir dalyvio garantinį įnašą. Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas viena suma mokami į Muitinės departamento prie finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT504040063610000227, esančią Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje, banko kodas 40400, nurodant mokėjimo paskirtį – Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas už 3 vnt. automobilių aukcioną (nurodyti aukciono Nr.), dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas privalo turėti ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodą. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas į prekės pardavimo kainą. Aukciono laimėtojas pirkimo kainos ir garantinio įnašo skirtumą per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos pagal muitinės pateiktą sąskaitą privalo sumokėti į vieną iš joje nurodytų Muitinės departamento sąskaitų, nurodant mokėjimo paskirtį – Apmokėjimas už aukcione (nurodyti aukciono Nr.) įgytus 3 vnt. automobilių, dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas per 3 darbo dienas nuo muitinės pateiktos sąskaitos apmokėjimo privalo pasirašyti Ne Sąjungos prekių perdavimo aktą ir perimti prekes. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą laimėtojas nesumoka už įgytas prekes, aukciono laimėtojas netenka teisės į jas ir prekės laikomos neparduotomis. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą dėl aukciono laimėtojo kaltės nepasirašomas Ne Sąjungos prekių perdavimo aktas, laikoma, kad laimėtojas atsisakė jį pasirašyti ir aukciono organizatorius įgyja teisę negražinti dalyvio garantinio įnašo. Nesąžiningas aukciono laimėtojas praranda teisę dalyvauti kitame aukcione, o taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo išlaidas bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione ši prekė bus parduota už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas. Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems aukciono, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas bus grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos.
 
Kitos sąlygos:
1. Automobilių būklė nustatoma aukciono dalyviui apžiūrint juos vietoje.
2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.333 straipsnio 8 punktu, kai daiktai parduodami teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, tai pardavėjas neprivalo garantuoti jų kokybės, o pirkėjas negali remtis tuo, kad pardavėjas pardavė netinkamos kokybės daiktą, išskyrus atvejus, kai apie parduodamo daikto trūkumus pardavėjas žinojo.
3. Įgytos prekės atgal nepriimamos ir nekeičiamos, joms nesuteikiama jokia garantija.
4. Išsami informacija apie EORI kodo suteikimą pateikta nuorodoje https://lrmuitine.lt/web/guest/804
 
Papildoma informacija:  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojui privalo deklaruoti Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje deklaravęs ar per vienus kalendorinius metus Lietuvos Respublikoje išbuvęs ištisai arba su pertraukomis 183 arba daugiau dienų fizinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, arba Mokesčių mokėtojų registre įregistruotas fizinis asmuo, arba Mokesčių mokėtojų registre įregistruotas juridinis asmuo, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklos forma yra investicinis fondas ar investicinė bendrovė, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojui deklaruoti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus duomenis apie įgytą nuosavybės teisę į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojui deklaruotą motorinę transporto priemonę ir (ar) priekabą. Šiuos duomenis privaloma deklaruoti per 5 darbo dienas nuo nuosavybės teisės įgijimo.

Atsisiuntimai

Dokumentas

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.