2024 m. kovo 6-7 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – 2 automobilių pardavimą

Informacija
Pavadinimas: 2024 m. kovo 6-7 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – 2 automobilių pardavimą
Skelbiančioji institucija: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Paskelbimo data: 2024-01-30
Nuoroda: http://www.lrmuitine.lt
Aprašymas

2024 m. kovo 6-7 dienomis  Muitinės departamentas skelbia ir vykdo Ne Sąjungos prekės – 2 automobilių kaip bendros ūkinės paskirties vienetų komplekto pardavimą  elektroninio aukciono būdu specialioje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt
 
Parduodama prekė.  2 automobiliai. Automobilių duomenys pateikti lentelėje  (pridėtas dokumentas).
 
Aukciono numeris elektroninių aukcionų informacinėje sistemoje  258386
 
Aukciono pradžia 2024 m. kovo 6 d., 09.00 val.
Aukciono pabaiga 2024 m. kovo 7 d., 14.00 val.
 
Dalyvių registracijos pradžia 2024 m. vasario 28 d.
Dalyvių registracijos pabaiga 2024 m. kovo 1 d.
 
Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė 2 darbo dienos
 
Pradinė pardavimo kaina (su muitais ir kitais mokesčiais) 411,00 Eur;
Garantinis įnašas 500,00 Eur;
Minimalus kainos didinimo intervalas 5,00 Eur
Dalyvio registracijos mokestis 5,00 Eur.
 
Prekės apžiūra.  Parduodamus automobilius galima apžiūrėti adresu Europos g. 21, Salaperaugio k., Kalvarijos sav. Apžiūros data ir laikas mažiausiai prieš vieną darbo dieną derinami tel. +370 611 34899. Iš anksto nesuderinus apžiūros datos ir laiko, apžiūrėti prekių nebus leidžiama.
 
Informacijos apie prekę ir aukciono vykdymą teikimas.  Dėl informacijos apie parduodamas prekes, aukciono vykdymą bei dokumentų pateikimą kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyresniąją specialistę Audronę Čiplienę, el. paštas audrone.cipliene@lrmuitine.lt, kontaktinis tel. +370 45 502640.
Muitinė neteikia informacijos apie transporto priemonių registravimą VĮ Regitra.
 
Atsiskaitymo sąlygos.  Asmuo, registruodamasis į aukcioną, turi būti sumokėjęs aukciono skelbime nurodytą dalyvio registracijos mokestį ir dalyvio garantinį įnašą. Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas vienu pavedimu mokami į Muitinės departamento prie FM sąskaitą Nr. LT504040063610000227, esančią Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje, banko kodas 40400, nurodant mokėjimo paskirtį  – Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas už  2 transporto priemonių aukcioną (nurodyti aukciono Nr.), dalyvio vardas, pavardė. Asmenys sumokėję dalyvio ir registracijos mokestį ne į nurodytą sąskaitą aukcione patvirtinti nebus.
 Aukciono laimėtojas privalo turėti ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodą. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas į prekės pardavimo kainą. Aukciono laimėtojas pirkimo kainos ir garantinio įnašo skirtumą per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos pagal muitinės pateiktą sąskaitą privalo sumokėti į vieną iš joje nurodytų Muitinės departamento sąskaitų, nurodant mokėjimo paskirtį – apmokėjimas už aukcione (nurodyti aukciono Nr.) įgytus 2 automobilius, dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas per 3 darbo dienas nuo muitinės pateiktos sąskaitos apmokėjimo privalo pasirašyti Ne Sąjungos prekių perdavimo aktą ir perimti prekes. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą laimėtojas nesumoka už įgytą prekę, aukciono laimėtojas netenka teisės į įgytą prekę ir prekė laikoma neparduota. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą dėl aukciono laimėtojo kaltės nepasirašomas Ne Sąjungos prekių perdavimo aktas, laikoma, kad laimėtojas atsisakė jį pasirašyti ir aukciono organizatorius įgyja teisę negražinti dalyvio garantinio įnašo. Nesąžiningas aukciono laimėtojas praranda teisę dalyvauti kitame aukcione, o taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo išlaidas bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione ši prekė bus parduota už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas. Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems aukciono, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas bus grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos.
Visa informacija apie Eori yra čia Informacija apie EORI (lrmuitine.lt)
 
Kitos sąlygos:  2 automobiliai turi jiems suteiktus unikalius transporto priemonės savininko deklaravimo kodus (SDK). Peugeot 307 neturi techninio paso, metai nustatyti remiantis VIN kodu. Peugeot Expert HDI  neturi valstybinių numerių ir akumuliatoriaus. Automobilių būklė nustatoma aukciono dalyviui apžiūrint juos vietoje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.333 straipsnio 8 punktu, kai daiktai parduodami teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, tai pardavėjas neprivalo garantuoti jų kokybės, o pirkėjas negali remtis tuo, kad pardavėjas pardavė netinkamos kokybės daiktą, išskyrus atvejus, kai apie parduodamo daikto trūkumus pardavėjas žinojo. Įgytos prekės atgal nepriimamos ir nekeičiamos, joms nesuteikiama jokia garantija. EORI kodo suteikimo tvarka patvirtinta Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1B-975 „Dėl Asmenų registravimo Muitinės prievolininkų registre, registravimo procedūros sustabdymo, registravimo procedūros atnaujinimo ir asmenų išregistravimo iš Muitinės prievolininkų registro taisyklių patvirtinimo“.
 
Papildoma informacija:
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojui privalo deklaruoti Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje deklaravęs ar per vienus kalendorinius metus Lietuvos Respublikoje išbuvęs ištisai arba su pertraukomis 183 arba daugiau dienų fizinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo, arba Mokesčių mokėtojų registre įregistruotas fizinis asmuo, arba Mokesčių mokėtojų registre įregistruotas juridinis asmuo, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklos forma yra investicinis fondas ar investicinė bendrovė, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojui deklaruoti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus duomenis apie įgytą nuosavybės teisę į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro tvarkytojui deklaruotą motorinę transporto priemonę ir (ar) priekabą. Šiuos duomenis privaloma deklaruoti per 5 darbo dienas nuo nuosavybės teisės įgijimo.
 

Atsisiuntimai

Dokumentas

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.