Trečiadienis, birželio 19 d.

2024 m. liepos 31 - rugpjūčio 1 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo ne Sąjungos prekės – 5500 vnt. pintų krepšelių pardavimą

Informacija
Pavadinimas: 2024 m. liepos 31 - rugpjūčio 1 d. Muitinės departamentas skelbia ir vykdo ne Sąjungos prekės – 5500 vnt. pintų krepšelių pardavimą
Skelbiančioji institucija: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Paskelbimo data: 2024-06-11
Nuoroda: http://www.lrmuitine.lt
Aprašymas

    2024 m. liepos 31 - rugpjūčio 1 dienomis  Muitinės departamentas skelbia ir vykdo ne Sąjungos prekės – 5500 vnt. pintų krepšelių pardavimą Elektroninio aukciono (toliau – E. aukcionas) būdu
 
Parduodama prekė.  5500 vnt. pintų krepšelių.
 
Elektroninis aukcionas vykdomas adresu https://www.evarzytynes.lt/evs/
 
Aukciono numeris elektroninių aukcionų informacinėje sistemoje  266959
Aukciono pradžia 2024 m. liepos 31 d., 9.00 val.
Aukciono pabaiga 2024 m. rugpjūčio 1 d., 14.00 val.
 
Dalyvių registracijos pradžia 2024 m. liepos 24 d.
Dalyvių registracijos pabaiga 2024 m. liepos 26 d.
 
Dalyvių registracijos tvirtinimo trukmė 2 darbo dienos
 
Pradinė pardavimo kaina (su muitais ir kitais mokesčiais) 1039,00 Eur;
Garantinis įnašas 1000,00 Eur;
Dalyvio registracijos mokestis 10,00 Eur;
Kainos didinimo intervalas 11,00 Eur.
 
Prekių apžiūra.  Parduodamą prekę galima apžiūrėti adresu Ugniagesių g. 14, Vilnius,  UAB „Logispace", teritorijoje, darbo dienomis iki registracijos į aukcioną pabaigos. Apžiūros data ir laikas mažiausiai prieš vieną darbo dieną derinami tel. +370 611 34907. Iš anksto nesuderinus apžiūros datos ir laiko, apžiūrėti prekių nebus leidžiama.
 
Informacijos apie prekę ir aukciono vykdymą teikimas.  Dėl informacijos apie parduodamas prekes, aukciono vykdymą bei dokumentų pateikimą kreiptis į Muitinės departamento Sulaikytų prekių administravimo skyriaus vyresniąją specialistę Audronę Čiplienę, el. paštas audrone.cipliene@lrmuitine.lt, kontaktinis telefonas +370 45 502640.
 
Atsiskaitymo sąlygos.  Asmuo, registruodamasis į aukcioną, turi būti sumokėjęs aukciono skelbime nurodytą dalyvio registracijos mokestį ir dalyvio garantinį įnašą. Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas viena suma mokami į Muitinės departamento prie finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT504040063610000227, esančią Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje, banko kodas 40400, nurodant mokėjimo paskirtį – Dalyvio registracijos mokestis ir garantinis įnašas už pintų krepšelių aukcioną (nurodyti aukciono Nr.), dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas privalo turėti ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodą. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas į prekės pardavimo kainą. Aukciono laimėtojas pirkimo kainos ir garantinio įnašo skirtumą per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos pagal muitinės pateiktą sąskaitą privalo sumokėti į vieną iš joje nurodytų Muitinės departamento sąskaitų, nurodant mokėjimo paskirtį – Apmokėjimas už aukcione (nurodyti aukciono Nr.) įgytus pintus krepšelius, dalyvio vardas, pavardė. Aukciono laimėtojas per 3 darbo dienas nuo muitinės pateiktos sąskaitos apmokėjimo privalo pasirašyti Ne Sąjungos prekių perdavimo aktą ir perimti prekę. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą laimėtojas nesumoka už įgytą prekę, aukciono laimėtojas netenka teisės į ją ir prekė laikoma neparduota. Jei per aukciono skelbime nurodytą terminą dėl aukciono laimėtojo kaltės nepasirašomas Ne Sąjungos prekių perdavimo aktas, laikoma, kad laimėtojas atsisakė jį pasirašyti ir aukciono organizatorius įgyja teisę negražinti dalyvio garantinio įnašo. Nesąžiningas aukciono laimėtojas praranda teisę dalyvauti kitame aukcione, o taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo išlaidas bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione ši prekė bus parduota už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas. Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems aukciono, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantinis įnašas bus grąžinamas per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos.  
 
Kitos sąlygos:
1.     Prekių būklė nustatoma aukciono dalyviui apžiūrint jas vietoje.
2.     Muitinė neteikia prekių kokybę patvirtinančių dokumentų bei sertifikatų.
3.     Muitinė neteikia prekių pakavimo ir krovimo paslaugų. Aukciono laimėtojui tenka visos jo įsigytų prekių krovos darbų ir transportavimo išlaidos, t. y. nupirktą turtą laimėtojas pakrauna ir išveža savo jėgomis, įranga ir transportu.
4.     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.333 straipsnio 8 punktu, kai daiktai parduodami teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, tai pardavėjas neprivalo garantuoti jų kokybės, o pirkėjas negali remtis tuo, kad pardavėjas pardavė netinkamos kokybės daiktą, išskyrus atvejus, kai apie parduodamo daikto trūkumus pardavėjas žinojo.
5.     Įgyta prekė atgal nepriimama ir nekeičiama, jai nesuteikiama jokia garantija.
6.     Išsami informacija apie EORI kodo suteikimą pateikta nuorodoje https://lrmuitine.lt/web/guest/804
   

Atsisiuntimai

Dokumentas

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.