Šeštadienis, gegužės 15 d.

Anykščių r. savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą

Informacija
Pavadinimas: Anykščių r. savivaldybės administracija parduoda nekilnojamąjį turtą
Skelbiančioji institucija: Anykščių r. savivaldybės administracija
Paskelbimo data: 2021-05-04
Nuoroda: http://www.anyksciai.lt
Aprašymas

Vykdomas elektroninis aukcionas, aukciono dalyviams internetu registruojantis VĮ Registrų centro administruojamoje svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.


Pastatą-katilinę, unikalus Nr. 3498-6016-9019, pastatas pažymėtas indeksu 1H1p, bendras plotas – 42,83 kv. m, sienos plytų, stogas sutapdintas (ruloninė danga), vieno aukšto, statybos metai – 1986, su 0,0710 ha žemės sklypu (unikalus Nr. 3438-0002-0260, kadastrinis Nr. 3438/0002:260 Levaniškių k. v.). Ateities g. 2, Levaniškių k., Traupio sen.,  Anykščių r. sav.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 285 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 241 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 44 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis –28 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; VI – elektros linijų apsaugos zonos; XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; XXIX – paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos; XLVIII – šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Pastatą-gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 3494-9009-9011, pažymėjimas plane 1A1m, bendras pastato plotas – 110,93 kv. m, sienos – rąstų, stogas šlaitinis, vieno aukšto, būklė – avarinė, statybos metai – 1949. 0,1322 ha žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4641-5649, kadastrinis Nr. 3474/0003:568 Šerių k. v.). Jakšiškio k. 4, Kavarsko sen.,  Anykščių r. sav.

         Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 577 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 311 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 266 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 57 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: VI – elektros linijų apsaugos zonos. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Pastatą-siurblinę, unikalus Nr. 3496-7009-5018, paskirtis – kita, sienos plytų, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 70,64 kv. m, statybos metai – 1967; kitus inžinerinius statinius-kiemo statinius, unikalus Nr. 3496-7009-5020, aprašymas – rezervuarai 1c, 2c, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, statybos metai – 1967; 515/2121 dalis (0,0515 ha) žemės sklypo, kadastro Nr. 3412/0002:164, unikalus Nr. 4400-0767-4726, Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Aulelių k., Liepų g. 22.

        Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1518 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 1360 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 100,50 Eur, žemės sklypo parengimo išlaidos – 57,50 Eur.  Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 151 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: LII. Dirvožemio apsauga; VI. Elektros linijų apsaugos zonos; XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos; I. Ryšių linijų apsaugos zonos. Kitos daiktinės teisės: kelio servitutas (tarnaujantis), plotas 0,0283 ha, teisė važiuoti transporto priemonėms sklypo dalyje, plane pažymėtoje indeksu: „A“. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Kitus inžinerinius statinius-aerodromo aikštelę, unikalus Nr. 4400-3940-2407, danga – asfaltas, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, plotas 16629,05 kv. m, statybos metai – 1985; 3,2013 ha žemės sklypą, kadastro Nr. 3436/0003:463, unikalus Nr. 4400-5048-1528, Anykščių r. sav., Debeikių sen., Gerkonių k.

     Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 28469 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 22437 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 5427 Eur, žemės sklypo parengimo išlaidos – 605 Eur.  Kainos didinimo intervalas – 100 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 2846 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: V. Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zonos. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Butą/patalpą-butą Nr. 6, unikalus Nr. 3496-3009-3019:0009, paskirtis – gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų), aprašymas R-3 (8,37 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis a-1 (12/100 iš 2,89 kv. m, a-2 – 12/100 iš 9,35 kv. m,  kambarių skaičius 2, aukštas 2, sienos – plytos, bendras plotas 44,17 kv. m, gyvenamasis plotas 27,16 kv. m, statybos metai 1963, Anykščių r. sav., Kurklių sen., Staškūniškio k., S. Ylos g. 6-6.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 611 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 61 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18.

Pastatą-daržinę, unikalus Nr. 4400-4511-2154, paskirtis – kita (ūkio), sienos medis su karkasu, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 199,94 kv. m, statybos metai – 1940; pastatą-tvartą, unikalus Nr. 4400-4511-2176, paskirtis – kita (ūkio), sienos rąstų, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 161,65 kv. m, statybos metai – 1940; 0,1714 ha žemės sklypą, kadastro Nr. 3470/0001:1093, unikalus Nr. 4400-5180-8847. Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Bajorų k., Liepų g. 6.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1410 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 504 Eur; žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 216 Eur, žemės sklypo parengimo išlaidos – 690 Eur.  Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 141 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – žemės ūkio; naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Butą/patalpą-butą Nr. 12, unikalus Nr. 4400-0503-5647:9700, paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), kambariai 12 ir 25, su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis a-14 (25/100 iš 0,99 kv. m), a-15 (25/100 iš 0,99 kv. m), a-16 (25/100 iš 5,30 kv. m), a-18 (25/100 iš 4,21 kv. m), a-19 (25/100 iš 1,11 kv. m), a-21 (25/100 iš 23,19 kv. m), viso: 9,89 kv. m, kambarių skaičius – 2, aukštas – 1, bendras plotas 25,66 kv. m, statybos metai 1961, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Raguvėlės k., Anykščių g. 1A-12.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 336 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 33 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18.

Butą/patalpą-butą Nr. 4 su rūsiu 8,72 kv. m, pažymėtu R-6, unikalus Nr. 3495-5008-6010:0004, paskirtis – gyvenamoji (butų), pažymėjimas plane 3495-5008-6010, 1A1p, kambarių skaičius 2, aukštas – mansarda, sienos – plytos, bendras plotas 40,91 kv. m, gyvenamasis plotas 23,95 kv. m, statybos metai 1955, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Smėlynės k., Dvaro g. 7-4; pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3495-5008-6041, paskirtis – pagalbinio ūkio, pažymėjimas plane 4I1ž, sienos – medis su karkasu, užstatytas plotas 23 kv. m, statybos metai 1955, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Smėlynės k., Dvaro g. 7.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 567 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 56 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18.

Butą/patalpą-butąNr. 3 su rūsiu 9,30 kv. m, pažymėtu R-4, unikalus Nr. 3495-5008-6010:0003, paskirtis – gyvenamoji (butų), pažymėjimas plane 3495-5008-6010, 1A1p, kambarių skaičius 2, aukštas – mansarda, sienos – plytos, bendras plotas 40,84 kv. m, gyvenamasis plotas 23,95 kv. m, statybos metai 1955, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Smėlynės k., Dvaro g. 7-3.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 567 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 56 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18.

Butą/patalpą-butą Nr. 1, unikalus Nr. 3493-9004-2012:0001, paskirtis – gyvenamoji (butų), pažymėjimas plane 3493-9004-2012, 1A1p, kambarių skaičius 1, aukštas 1, sienos – plytos, bendras plotas 38,20 kv. m, gyvenamasis plotas 18,70 kv. m, statybos metai 1939, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Petkūnų k. 14-1; ½ pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr. 3493-9004-2023, paskirtis – pagalbinio ūkio, pažymėjimas plane 2I1ž, sienos – medis su karkasu, užstatytas plotas 13 kv. m, statybos metai 1939; ¼ kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 4400-0995-6107, aprašymas – šulinys, naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, pažymėjimas plane k, statybos metai 1939, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Petkūnų k. 14.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 504 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 50 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18. Turto naudojimo sąlyga: pastatas įrašytas į Kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas – 41600 taip pat patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Petkūnų palivarko sodybos fragmentų (unikalus kodas – 62) teritoriją. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. 

Butą/patalpą-butą Nr. 2, unikalus Nr. 3493-9004-2012:0002, paskirtis – gyvenamoji (butų), pažymėjimas plane 3493-9004-2012, 1A1p, kambarių skaičius 1, aukštas 1, sienos – plytos, bendras plotas 36,96 kv. m, gyvenamasis plotas 18,01 kv. m, statybos metai 1939, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Petkūnų k. 14-2; ½ pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr. 3493-9004-2034, paskirtis – pagalbinio ūkio, pažymėjimas plane 3I1ž, sienos – medis su karkasu, užstatytas plotas 13 kv. m, statybos metai 1939; ¼ kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 4400-0995-6107, aprašymas –  šulinys, naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, pažymėjimas plane k, statybos metai 1939, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Petkūnų k. 14.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 441 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 44 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18. Turto naudojimo sąlyga: pastatas įrašytas į Kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas – 41600 taip pat patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Petkūnų palivarko sodybos fragmentų (unikalus kodas – 62) teritoriją. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais

Butą/patalpą-butą Nr. 3, unikalus Nr. 3493-9004-2012:0003, paskirtis – gyvenamoji (butų), pažymėjimas plane 3493-9004-2012, 1A1p, kambarių skaičius 1, aukštas 1, sienos – plytos, bendras plotas 37,87 kv. m, gyvenamasis plotas 17,90 kv. m, statybos metai 1939, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Petkūnų k. 14-3; ½ pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr. 3493-9004-2034, paskirtis – pagalbinio ūkio, pažymėjimas plane 3I1ž, sienos – medis su karkasu, užstatytas plotas 13 kv. m, statybos metai 1939; ¼ kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 4400-0995-6107, aprašymas – šulinys, naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai , pažymėjimas plane k, statybos metai 1939, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Petkūnų k. 14.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 504 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 50 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18. Turto naudojimo sąlyga: pastatas įrašytas į Kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas – 41600 taip pat patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Petkūnų palivarko sodybos fragmentų (unikalus kodas – 62) teritoriją. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. 

Butą/patalpą-butą Nr. 4, unikalus Nr. 3493-9004-2012:0004, paskirtis – gyvenamoji (butų), pažymėjimas plane 3493-9004-2012, 1A1p, kambarių skaičius 1, aukštas 1, sienos – plytos, bendras plotas 38,49 kv. m, gyvenamasis plotas 18,76 kv. m, statybos metai 1939; Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Petkūnų k. 14-4; ½ pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr. 3493-9004-2023, paskirtis – pagalbinio ūkio, pažymėjimas plane 2I1ž, sienos – medis su karkasu, užstatytas plotas 13 kv. m, statybos metai 1939; ¼ kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 4400-0995-6107, aprašymas –  šulinys, naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, pažymėjimas plane k, statybos metai 1939, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Petkūnų k. 14.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 504 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 50 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18. Turto naudojimo sąlyga: pastatas įrašytas į Kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas – 41600 taip pat patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Petkūnų palivarko sodybos fragmentų (unikalus kodas – 62) teritoriją. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. 

Negyvenamąsias patalpas-Gydomąjį-ūkinį skyrių, unikalus Nr. 4400-5021-9838:3005, su bendro naudojimo patalpomis: 1-370 (1/2 t. y. 2,73 kv. m), 1-371 (1/2 t. y. 0,68 kv. m), 3-191 (1/2 t. y. 16,58 kv. m), viso: 19,99 kv. m, pažymėjimas plane 3400-1001-3014, 1D3p, pastatas, kuriame yra patalpos – dviejų ir trijų aukštų, sienos plytų, baigtumas – 98 proc., bendras plotas – 10 090,49 kv. m, statybos metai – 1998, Anykščių r. sav., Anykščiai, Ramybės g. 15-1.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 144392 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 100 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 14439 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18. Valstybinės žemės sklypo dalis 1,6474 ha, esanti 3,5290 ha ploto žemės sklype (unikalus Nr. 4400-1616-1485, kadastro Nr. 3403/0011:109 Anykščių m. k. v.), Ramybės g. 15, Anykščiai, Anykščių r. sav. išnuomojama. Žemės sklypo dalis išnuomojama 89 (aštuoniasdešimt devyneriems) metams. Išnuomojamo žemės sklypo dalies vertė, apskaičiuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka,  – 38279 Eur. Nustatyta vertė galioja iki kalendorinių metų gruodžio 31 dienos. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis); elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis); šilumos perdavimo tinklų  apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis); vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis). Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Butą/patalpą-butą Nr. 1, unikalus Nr. 3493-9004-3012:0002, pažymėjimas plane 1A1p, paskirtis – gyvenamoji (butų), aukštas 1, bendras plotas 37,96 kv. m, statybos metai – 1939; ½ pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr. 3493-9004-3020, pažymėjimas plane 2I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 13,09 kv. m, statybos metai – 1939; ¼ kitų inžinerinių statinių-kiemo statini, unikalus Nr. 4400-0998-9697, pažymėjimas plane k, aprašymas šulinys, statybos metai – 1939, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Petkūnų k. 15, 15-1.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 170 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 17 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18. Turto naudojimo sąlyga: pastatas įrašytas į Kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas – 41600 taip pat patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Petkūnų palivarko sodybos fragmentų (unikalus kodas – 62) teritoriją. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. 

            Butą/patalpą-butą Nr. 4, unikalus Nr. 3493-9004-3012:0004, pažymėjimas plane 1A1p, paskirtis – gyvenamoji (butų), aukštas 1, bendras plotas 38,88 kv. m, statybos metai – 1939; ½ pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr. 3493-9004-3020, pažymėjimas plane 2I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos plytų, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 13,09 kv. m, statybos metai – 1939; ¼ kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 4400-0998-9697, pažymėjimas plane k, aprašymas šulinys, statybos metai – 1939, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Petkūnų k. 15, 15-4.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 175 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 17 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18. Turto naudojimo sąlyga: pastatas įrašytas į Kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas – 41600 taip pat patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Petkūnų palivarko sodybos fragmentų (unikalus kodas – 62) teritoriją. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. 

Butą/patalpą-butą, unikalus Nr. 4400-5256-0055:3513, paskirtis – gyvenamoji (butų), pažymėjimas plane 3488-4000-1011, 1A1m, kambarių skaičius 2, sienos – rąstų, bendras plotas 29,71 kv. m, gyvenamasis plotas 22,85 kv. m, statybos metai 1884, Anykščių r. sav., Troškūnai, J. Basanavičiaus g. 10-1.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 120 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 12 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18.

Pastatą-Jakšiškio dvaro sodybos fragmentą arklides, unikalus Nr. 4400-5223-8290, paskirtis – pagalbinio ūkio, pažymėjimas plane 1I1/p, fiziškai pažeistas, sienos – akmuo, tūris 2094 kub. m, statybos metai 1900, Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Jakšiškio k. 8A.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 378 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 37 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18. Turto naudojimo sąlyga: nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje). Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. 

Butą/patalpą-butą Nr. 4, unikalus Nr. 3494-0078-3013:0004, pažymėjimas plane 3494-0078-3013, 1A1p, paskirtis – gyvenamoji (butų), aukštas 1, bendras plotas 192,78 kv. m, statybos metai – 1940, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Smėlynės k., Kreivoji g. 3-4; 0,1542 ha ploto žemės sklypas, esantis 0,8642 ha ploto žemės sklype nuomojamas, unikalus Nr. 4400-5005-4781, kadastrinis Nr. 3410/0001:739 Aukštakalnio k. v., Anykščių r. sav. Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Smėlynės k., Kreivoji g. 3.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1385 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 138 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis); paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis); elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis); paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis). Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – konservacinė; naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų žemės sklypai. Servitutas – teisė ribotai naudotis sklypo dalimi kitais tikslais (visuomenės poreikiams, tarnaujantis). Turto naudojimo sąlyga: pastatas įrašytas į Kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas – 37638 taip pat patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Troškūnų dvaro sodybos (unikalus kodas – 70) teritoriją. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. Žemės sklypo dalis išnuomojama 10 metų. Išnuomojamo žemės sklypo dalies vertė, apskaičiuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka,  – 216 Eur. Nustatyta vertė galioja iki kalendorinių metų gruodžio 31 dienos.

Butą-patalpą-butą Nr. 1, unikalus Nr. 3494-0124-0014:0001, bendras plotas 43,05 kv. m, pažymėjimas plane 3494-0124-0014, 1A1m, paskirtis – gyvenamoji (butų), aukštas 1, statybos metai – 1940; pastatas-malkinė, unikalus Nr. 3494-0124-0031, pažymėjimas plane 3I1ž, paskirtis – pagalbinio ūkio, sienos medis su karkasu, aukštų skaičius – 1, užstatytas plotas – 12,00 kv. m, statybos metai – 1954; 1/10 kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 3494-0124-0064, aprašymas – šulinys, paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, statybos metai – 1954, Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Svirnų I k. 6, 6-1; 0,0522 ha ploto žemės sklypas, esantis 0,1566 ha ploto žemės sklype nuomojamas, unikalus Nr. 4400-0443-4326, kadastrinis Nr. 3472/0001:298 Svirnų k. v., Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Svirnų I k. 6.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 1209 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 1040 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 169 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 120 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis); elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis). Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis). Turto naudojimo sąlyga: nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje). Žemės sklypo dalis išnuomojama 7 metams. Išnuomojamo žemės sklypo dalies vertė, apskaičiuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka,  – 407 Eur. Nustatyta vertė galioja iki kalendorinių metų gruodžio 31 dienos.

Pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3494-0135-5016, pažymėjimas plane 1I1p, paskirtis – kita (ūkio), sienos plytų, stogo danga – asbestcementis, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 224,45 kv. m, statybos metai – 1939, Kreivoji g. 3B, Smėlynės k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav.; 0,0604 ha ploto žemės sklypas, esantis 0,8642 ha ploto žemės sklype nuomojamas, unikalus Nr. 4400-5005-4781, kadastrinis Nr. 3410/0001:739 Aukštakalnio k. v., Kreivoji g. 3, Smėlynės k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 241 Eur, iš jų: turto pradinė pardavimo kaina – 200 Eur; žemės sklypo parengimo išlaidos – 41 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 24 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis); elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis);   paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis); paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis). Servitutas – teisė ribotai naudotis sklypo dalimi kitais tikslais (visuomenės poreikiams, tarnaujantis). Turto naudojimo sąlyga: pastatas įrašytas į Kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas – 37638 taip pat patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Troškūnų dvaro sodybos (unikalus kodas – 70) teritoriją. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. Žemės sklypo dalis išnuomojama 6 (šešeriems) metams. Išnuomojamo žemės sklypo dalies vertė, apskaičiuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka,  – 74 Eur. Nustatyta vertė galioja iki kalendorinių metų gruodžio 31 dienos.

Butą patalpą-butą Nr. 1, unikalus Nr. 3496-7006-3015:0001, paskirtis – gyvenamoji (butų), pažymėjimas plane 3496-7006-3015, 1A2p, kambarių skaičius 2, aukštas 1, sienos – plytos, bendras plotas 38,17 kv. m, gyvenamasis plotas 25,84 kv. m, statybos metai 1967; ½ pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr. 3496-7006-3080, paskirtis – pagalbinio ūkio, pažymėjimas plane 8I1p, sienos – plytos, užstatytas plotas 15 kv. m, statybos metai 1967; ½ kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 4400-1011-0773, aprašymas – kanalizacijos šulinys, naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai), pažymėjimas plane r1, statybos metai 1967, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Rukiškio k., Rukiškio g. 25, 25-1.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 990 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 99 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18.

Butą/patalpą-butą Nr. 2, unikalus Nr. 3496-7006-3015:0002, paskirtis – gyvenamoji (butų), pažymėjimas plane 3496-7006-3015, 1A2p, kambarių skaičius 2, aukštas 1, sienos – plytos, bendras plotas 38,21 kv. m, gyvenamasis plotas 25,88 kv. m, statybos metai 1967; ½ pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr. 3496-7006-3080, paskirtis – pagalbinio ūkio, pažymėjimas plane 8I1p, sienos – plytos, užstatytas plotas 15 kv. m, statybos metai 1967; ½ kitų inžinerinių statinių-kiemo statinių, unikalus Nr. 4400-1011-0773, aprašymas – kanalizacijos šulinys, naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai), pažymėjimas plane r1, statybos metai 1967, Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Rukiškio k., Rukiškio g. 25, 25-2.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 990 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 99 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18.

Pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3494-0138-7015, pažymėjimas plane 1I1p, paskirtis – kita (ūkio), sienos plytų, stogo danga – keramika, aukštų skaičius – 1, fiziškai pažeistas (likę 64%), bendras plotas – 515,35 kv. m, statybos metai – 1940, Kreivoji g. 3E, Smėlynės k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 360 Eur. Kainos didinimo intervalas – 50 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60 Eur. Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 36 Eur. Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; VI – elektros linijų apsaugos zonos; XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos; II kelių apsaugos zonos; XXIX – paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos; XXIX - paviršinio vandens telkinių apsaugos juostos. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – konservacinė; naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų žemės sklypai. Žemės servitutai: teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku, varyti galvijus (tarnaujantis), paž. simboliu „S1“; teisė statinių savininkui naudotis žemės sklypu, paž. simboliu „S4“, „S3“, „S2“. Turto naudojimo sąlyga: pastatas nėra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Troškūnų dvaro sodybos (unikalus kodas – 70) teritoriją. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. Žemės sklypo dalis išnuomojama 5 metams. Išnuomojamo žemės sklypo dalies vertė, apskaičiuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka,  – 341 Eur. Nustatyta vertė galioja iki kalendorinių metų gruodžio 31 dienos.

Pastatą-ūkinį pastatą, unikalus Nr. 3494-0135-4012, pažymėjimas plane 1I1p, paskirtis – kita (ūkio), sienos plytų mūro, stogo danga – asbestcementis, aukštų skaičius – 1, bendras plotas – 212,64 kv. m, statybos metai – 1939; 0,1510 ha žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-3988-5406, kadastrinis Nr. 3410/0001:707 Aukštakalnio k. v., Dvaro g. 10, Smėlynės k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 255,00 Eur. Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50,00 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 60,00 Eur.  Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 25,00 Eur.  Dalyvių registracijos pradžia – 2021-05-31, 00.00 val., pabaiga 2021-06-02, 23.59 val.  Aukciono laikas nuo 2021-06-07, 09.00 val. iki 2021-06-10, 13.59 val. Turto apžiūros laikas 2021-05-18. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: LII – dirvožemio apsauga; VI – elektros linijų apsaugos zonos; XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos; XXIX - paviršinio vandens telkinių apsaugos juostos. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – konservacinė; naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų žemės sklypai. Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis), paž. simboliu „S“. Turto naudojimo sąlyga: pastatas įrašytas į Kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas – 37638 taip pat patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Troškūnų dvaro sodybos (unikalus kodas – 70) teritoriją. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais.  Žemės sklypo nuomos terminas – 5 metai. Sprendimas dėl žemės sklypo dalies nuomos termino priimtas atsižvelgiant į tai, kad minėtas žemės sklypas patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės – Troškūnų dvaro sodybos (unikalus kodas – 70) teritoriją, o žemės sklypo dalies nuomos terminas nustatytas atsižvelgiant į ekonomiškai pagrįstą pastato-ūkinio pastato (unikalus numeris 3494-0135-4012) naudojimo trukmę.    

Kitos aukciono sąlygos: visą nupirkto turto kainą aukciono laimėtojas turi sumokėti ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą turtą.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruotis. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir nekilnojamojo turto kaina mokama į Anykščių rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT167182100000130648, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71816 (būtina nurodyti mokėtojo kodą).

Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Alvyta Vitkienė (tel. (8 381) 58 047, mob. tel. 8 610 13 791, el. p. alvyta.vitkiene@anyksciai.lt) teikia informaciją apie objektus, sutarčių projektus bei iš anksto derina nekilnojamojo turto apžiūros laiką. 

Viešo aukciono sąlygos paskelbtos Anykščių rajono savivaldybės tinklapyje www.anyksciai.lt.

                                                                         

Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.