Trečiadienis, lapkričio 25 d.

Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius (Pareiginės algos koeficientas - 8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 45242
Skelbimo data: 2020-09-14
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Vilniaus teritorinio skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius (Pareiginės algos koeficientas - 8) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2020 m. birželio 30 d.
įsakymas Nr. EV-177
 

VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
VILNIAUS TERITORINIO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS DARBO INSPEKTORIUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė;
4.2. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės priežiūra ir kontrolė ūkio subjektuose.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1. stebėsena ir analizė darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės srityse;
5.2. konsultavimas darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimais.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.2. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
15.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.4. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;
15.5. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
16. Transporto priemonių pažymėjimai:
16.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
17.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
17.2. organizuotumas - 3 lygis;
17.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
17.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
17.5. komunikacija - 3 lygis.
18. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
18.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
18.2. konfliktų valdymas - 3 lygis;
18.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota
Telefonas: 8 5 2196829
El. paštas: arunas.bulota@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.