Apribojimų IS skyriaus vadovas (-ė)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 75279
Skelbimo data: 2021-11-24
Skelbimas galioja iki: 2021-12-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Registrų centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Apribojimų IS skyriaus vadovas (-ė)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

Valstybės įmonė Registrų centras - pažangios valstybės bei visuomenės partneris, pagrindinių nacionalinių duomenų tvarkytojas, kuriantis šiuolaikišką, pozityvų ir abipusiu bendradarbiavimu grįstą santykį su visuomene, verslu ir valstybe. Esame strateginė ir ypatinga organizacija – čia gimsta ir veikia didžiosios valstybės informacinės sistemos, pagrindiniai Lietuvos registrai, kasdien apsilanko dešimtys tūkstančių klientų, o juos sutinka net 1500 mūsų darbuotojų.

Šiuo metu prie komandos kviečiame prisijungti:

APRIBOJIMŲ IS SKYRIAUS VADOVĄ (-Ę)

Struktūrinis padalinys: Paslaugų valdymo sritis, Turto ir apribojimų IS departamentas

Darbo vieta: V. Kudirkos g. 18-3, Vilnius

Darbo aprašymas:

 • planuoti, organizuoti, koordinuoti skyriaus veiklą;
 • koordinuoti Antstolių informacinės sistemos, Elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo, išorinio vykdomosios bylos portalo, Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos, Turto arešto aktų registro (toliau – Apribojimų IS) paslaugų teikimą, organizuoti jų priežiūros, vystymo darbus ir užtikrinti atitikimą veiklos procesams;
 • analizuoti Apribojimų IS funkcionalumo atitikimą Apribojimų IS nuostatuose, techninėje dokumentacijoje nustatytiems paslaugų teikimo procesams, teikti pasiūlymus dėl Apribojimų IS paslaugų tobulinimo;
 • analizuoti Apribojimų IS paslaugų gavėjų ir teikėjų poreikius, pasiūlymus, rengti reikalavimus dėl Apribojimų IS pokyčių įgyvendinimo;
 • analizuoti veiksnius, darančius neigiamą įtaką Apribojimų IS veikimui;
 • organizuoti mokymus, ekspertinių konsultacijų teikimą Apribojimų IS paslaugų gavėjams, užtikrinti paslaugų gavėjų paklausimų (skundų), kitų Skyriui nukreiptų prašymų, pareiškimų, nagrinėjimą ir savalaikį atsakymų pateikimą;
 • pagal kompetenciją inicijuoti viešuosius pirkimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kai tai yra reikalinga įgyvendinant Skyriui nustatytus tikslus / uždavinius, vykdant funkcijas;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant teisės aktų projektus ir teikti pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo, kontroliuoti jų taikymą;
 • atstovauti Įmonės interesams santykiuose su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis neperžengdamas kompetencijos ir įgaliojimų;
 • analizuoti skyriaus veiklos rezultatus ir teikti pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo;
 • visokeriopai skatinti darbuotojų iniciatyvą ir stiprinti kiekvieno atsakomybę už galutinius darbo rezultatus siekiant užtikrinti tinkamą skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

Reikalavimai pareigybei:

 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas, ne žemesnis kaip magistro laipsnis socialinių, fizinių ar technologijos mokslų studijų srityse;
 • ne mažesnė kaip 2 metų vadovavimo padaliniui patirtis;
 • ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis kuruojamoje srityje;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų, būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas;
 • pagrindinių IS kūrimo principų išmanymas;
 • gebėjimas analizuoti ir modeliuoti veiklos procesus;
 • teisės aktų projektų, reikalavimų IS kūrimui, modernizavimui projektų rengimo patirtis;
 • pagrindinės projektų valdymo žinios;
 • puikus gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • anglų kalbos mokėjimas B1 lygiu;
 • gebėjimas dirbti Microsoft Office programų paketu;
 • atitikti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatytus reikalavimus;
 • strateginis mąstymas, atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija.

Mes siūlome:

 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • darbo užmokestį nuo 2 760 Eur su mokesčiais (2 760 - 4 140 Eur su mokesčiais). Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties. Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai uždirbsite kintamąją metinio atlygio dalį, priklausančią nuo Jūsų ir įmonės veiklos rezultatų. Taip pat mūsų darbuotojams teikiamos papildomos naudos: lankstus darbo grafikas, mokymai, papildomos atostogų dienos ir galimybės rūpintis sveikata.

Informuojame, kad kandidatuodami Jūs pateikiate valstybės įmonei Registrų centrui savo asmens duomenis. Susipažinti, kaip tvarkome asmens duomenis galite įmonės Asmens duomenų tvarkymo tvarkos apraše.

Kontaktai pasiteiravimui: Jurgita Adomonienė, el. p. Jurgita.Adomonienė@registrucentras.lt, tel. +370 659 08098

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 250 7648
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Lvovo g. 25-101, LT-09320 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.