Apskaitos ir finansų skyriaus Buhalteris

Skelbimo nr.: 59083
Skelbimo data: 2019-06-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"
Pareigos: Apskaitos ir finansų skyriaus Buhalteris
Pareigybės aprašymas:

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ skelbia atranką į buhalterio (-ės) pareigas (darbui pagal darbo sutartį).

Struktūrinis padalinys: Apskaitos ir finansų skyrius

Darbo vieta: Vilnius

Darbo aprašymas:

- pagalba vyr. buhalteriui tvarkant buhalterinę apskaitą;

- duomenų įvedimas į apskaitos programas (duomenų apie ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, turtą, bankinius atsiskaitymus ir kitų);

- finansinių, statistinių ataskaitų bei kitų dokumentų rengimas ir teikimas;

- darbuotojų darbo užmokesčio ir komandiruočių apskaita;

- dalyvavimas inventorizuojant turtą;

- duomenų ir informacijos, reikalingos sudarant įmonės finansines ataskaitas ir sąmatas, finansų bei lėšų planavimo dokumentus teikimas vyr. buhalteriui;

- vykdymas kitų vyr. buhalterio pavedimų, susijusių su buhalterine apskaita, ir kitų pavestų funkcijų vykdymas.

Reikalavimai pareigybei:

- turėti aukštąjį (arba jam prilygintą) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar finansų krypties išsilavinimą arba Fizinių mokslų studijų srities matematikos arba informatikos krypties išsilavinimą;

- turėti bent 1 (vienerių) metų darbo patirtį finansų ir apskaitos arba finansų ir buhalterinės apskaitos informacinių sistemų tvarkymo srityse;

- žinoti ir mokėti praktiškai taikyti buhalterinę apskaitą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, mokesčius ir įmokas, darbo teisinius santykius, civilinius teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus, verslo apskaitos standartus ir kitus teisės aktus, susijusius su buhalteriui priskirtų funkcijų vykdymu;

- mokėti dirbti buhalterinės apskaitos, personalo valdymo ir darbo užmokesčio programomis („Stekas“, „Stekas Plius“ arba analogiška) (toliau bendrai vadinama – apskaitos programos) ir „Microsoft Office“ programiniu paketu;

- išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

- mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

- mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įmonės įstatais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir normatyviniais dokumentais, įmonės direktoriaus įsakymais, susijusiais su įmonės vykdoma veikla;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, įmonės direktoriaus įsakymais, susijusiais su ūkine ir finansine įmonės veikla, įmonės vykdoma veikla ir funkcijomis;

- labai gerai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

- atsakingumas, operatyvumas, geri bendravimo įgūdžiai, nepriekaištinga reputacija.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Sėlių g. 66
Telefonas: 852724741
El. paštas: info@gis-centras.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.