Apskaitos ir metodologijos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 50824
Skelbimo data: 2022-03-22
Skelbimas galioja iki: 2022-04-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Apskaitos ir metodologijos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.70
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,574.70
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Kontaktai išsamesnei informacijai gauti:

Svajonė Alunderienė Tel. (8 5) 249 9330 El. p. Svajone.Alunderiene@avnt.lt
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
APSKAITOS IR METODOLOGIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Konsultacijos ir metodinių rekomendacijų rengimas verslo apskaitos standartų klausimais. Rekomendacijų bei metodinės medžiagos auditoriams, nemokumo administratoriams, turto ir verslo vertintojams rengimas..

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
7. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
10. Rengia ir teikia verslo apskaitos standartų praktinio taikymo metodines rekomendacijas, kitas rekomendacijas ir paaiškinimus..
11. Ruošia medžiagą Verslo apskaitos standartų komiteto posėdžiams, kuriuose dalyvauja svarstant verslo apskaitos standartų ir metodinių rekomendacijų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl verslo apskaitos standartų pakeitimų, metodinių rekomendacijų ir jų projektų tobulinimo..
12. Dalyvauja renginiuose ir skaito pranešimus apskaitos standartų, rekomendacijų taikymo klausimais..
13. Koordinuoja tarptautinių standartų vertimą audito (tarptautinių audito standartų, tarptautinio buhalterių profesionalų etikos kodekso, tarptautinio kokybės kontrolės standarto) srityje..
14. Rengia ir atnaujina AVNT interneto svetainėje skelbtiną informaciją, susijusią su verslo apskaitos standartais ir jų metodinėmis rekomendacijomis, kitomis rekomendacijomis, dažniausiai užduodamų klausimų ir atsakymų dėl verslo apskaitos standartų taikymo sąrašu, tarptautiniais audito standartais, tarptautiniu buhalterių profesionalų etikos kodeksu, tarptautiniais kokybės kontrolės standartais..
15. Dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
16.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.4. darbo patirties sritis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;
16.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;
17. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
17.1. kalba - anglų;
17.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
18.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
18.2. organizuotumas - 3 lygis;
18.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
18.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
18.5. komunikacija - 4 lygis.
19. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
19.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis.
20. Profesinė kompetencija:
20.1. finansų valdymas ir apskaita - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Jasilionytė
Telefonas: 8 5 2196804; 8 684 98512
El. paštas: kristina.jasilionyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.