Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 95026
Skelbimo data: 2024-03-29
Skelbimas galioja iki: 2024-04-12 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus Radvilų gimnazija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus Radvilų gimnazija
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Pareiginės algos koeficientas: 0,00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0,00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Pagrindinį ir vidurinį ugdymą vykdanti švietimo įstaiga. Pareiginės algos koeficiento dydžio intervalas nuo 1,04 - 1,50, priklausomai nuo profesinio ir vadovaujamo darbo patirties.
Pareigybės aprašymas:
  • organizuoja ir prižiūri aptarnaujančio ir ūkinio personalo darbą;
  • organizuoja viešuosius pirkimus;
  • organizuoja Įstaigos aprūpinimą reikalingais baldais, įrengimais, medžiagomis, priemonėmis;
  • užtikrina darbų saugos, civilinės saugos, higienos reikalavimų, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;
  • nustatyta tvarka veda medžiagų ir turto apskaitą, įformina pirkimus, nurašymą, tvarko kitą su materialinėmis vertybėmis ir nematerialiu turtu susijusią apskaitą;
  • organizuoja ir užtikrina patikėto turto apsaugą;
  • organizuoja Įstaigos teritorijos, pastato patalpų, inžinerinių tinklų įrengimų, prietaisų, kompiuterinės, spausdinimo įrangos ir kitų prietaisų ir įrengimų savalaikę priežiūrą ir remontą;
  • dalyvauja planuojant ir skirstant finansinius ir materialinius išteklius, teikia pasiūlymus progimnazijos strateginiam planui, metinei veiklos ataskaitai, biudžeto sąmatai.;


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Vilnius, Gelvonų g. 55
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.