III Nepensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta - Šilalė) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 55374
Skelbimo data: 2023-03-17
Skelbimas galioja iki: 2023-03-31
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: III Nepensinių išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta - Šilalė) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,488.00
Darbo vieta (miestas): Šilalė
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS KLAIPĖDOS SKYRIAUS
III NEPENSINIŲ IŠMOKŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Nepensinių išmokų skyrimo tikrinimas ir skyrimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
11. Tikrina su ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų skyrimu ir mokėjimu susijusių dokumentų (jų projektų) teisėtumą, pagrįstumą ir teisingumą, priima su šiomis išmokomis susijusius sprendimus..
12. Rengia su socialinio draudimo išmokų ir žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų bei kitų nepensinių išmokų apskaičiavimu, skyrimu ir mokėjimu susijusių dokumentų projektus..
13. Rengia dokumentų dėl nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimo (ne)draudžiamaisiais įvykiais projektus..
14. Rengia dokumentus dėl regreso teisės įgyvendinimo, dokumentų projektus dėl išmokų permokų nustatymo ir išieškojimo, pavedus kontroliuoja permokų išieškojimą..
15. Aiškinasi neišmokėtų (grįžusių) išmokų priežastis, rengia dokumentus dėl šių sumų pakartotinio pervedimo, informacinius raštus, kontroliuoja neišmokėtų (grįžusių) išmokų pakartotinio išmokėjimo teisingumą..
16. Pildo Europos Tarybos reglamentuose nustatytais atvejais šių reglamentų taikymui reikalingus dokumentus..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
17.3. studijų kryptis – apskaita (arba);
17.4. studijų kryptis – teisė (arba);
17.5. studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
17.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
17.7. darbo patirties sritis – socialinio draudimo srities patirtis;
17.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

18. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
18.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
18.2. organizuotumas - 3 lygis;
18.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
18.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
18.5. komunikacija - 3 lygis.
19. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. informacijos valdymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Specialistas
Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota
Telefonas: +37052196829; +37067285830
El. paštas: arunas.bulota@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.