Juridinių asmenų registro departamento vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64600
Skelbimo data: 2020-05-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Registrų centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Juridinių asmenų registro departamento vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:

Valstybės įmonė Registrų centras - pažangios valstybės bei visuomenės partneris, pagrindinių nacionalinių duomenų tvarkytojas, kuriantis šiuolaikišką, pozityvų ir abipusiu bendradarbiavimu grįstą santykį su visuomene, verslu ir valstybe. Esame strateginė ir ypatinga organizacija – čia gimsta ir veikia didžiosios valstybės informacinės sistemos, pagrindiniai Lietuvos registrai, kasdien apsilanko dešimtys tūkstančių klientų, o juos sutinka net 1500 mūsų darbuotojų.

Šiuo metu prie komandos kviečiame prisijungti:

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO DEPARTAMENTO VADOVĄ (-Ę)

Struktūrinis padalinys: Asmenų registrų tvarkymo tarnyba

Darbo vieta: Lvovo g. 25, Vilnius

Juridinių asmenų registras yra vienas iš pagrindinių valstybės registrų, kuriame registruojami, tvarkomi, keičiami duomenys apie juridinius asmenis, filialus bei atstovybes. Juridinių asmenų registro departamento vadovas bus atsakingas už efektyvų ir sklandų departamento veiklos organizavimą, planavimą, valdymą, kontrolę ir kitas darbo aprašyme plačiau apibrėžtas veiklas.

Darbo aprašymas:

 • efektyvus ir kokybiškas departamento veiklos planavimas, valdymas, koordinavimas ir kontrolė, pavaldžių darbuotojų darbo organizavimas, darbų ir užduočių planavimas, paskirstymas, pareigų atlikimo kontrolės ir pakeičiamumo užtikrinimas;
 • inovacijomis pagrįsto ir efektyvaus procesinio valdymo diegimas (procesų kūrimas, vykdymas, palaikymas, tobulinimas ir kontrolė);
 • vienodų metodikų, tvarkos aprašų, taisyklių, instrukcijų ir kitų Įmonės vidaus dokumentų, reglamentuojančių departamento veiklą, inicijavimas ir formavimas;
 • dalyvavimas, pagal kompetenciją, komisijų, darbo grupių, projektinėje veikloje;
 • kitų įstatymais ir kitais teisės aktais priskirtų ar pavestų funkcijų ir užduočių vykdymas.

Reikalavimai pareigybei:

 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas, ne žemesnis kaip magistro laipsnis;
 • ne mažesnė nei 3 metų vadovavimo padaliniui patirtis (patirtis didelėje įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) būtų privalumas);
 • ne mažesnė kaip 3 metų darbo, susijusio su Juridinių asmenų registro valdymu ir (ar) tvarkymu, ir (ar) vystymu, patirtis per pastaruosius 7 metus;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas;
 • gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • anglų kalbos mokėjimas ne žemesniu nei B1 lygiu (gebėjimas rengti ir analizuoti dokumentus, rengti pristatymus anglų kalba, atstovauti įmonei ir pan.);
 • gebėjimas dirbti Microsoft Office programų paketu bei IS, būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas;
 • geri darbų planavimo bei organizavimo įgūdžiai, strateginis mąstymas, atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija;
 • atitikimas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatytiems reikalavimams.

Mes siūlome:

 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje, tuo pačiu gerinant įmonės klientų poreikius atitinkančius lūkesčius;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • darbo užmokestį nuo 2 900 Eur su mokesčiais. Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties. Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai uždirbsite kintamąją metinio atlygio dalį, priklausančią nuo Jūsų ir įmonės veiklos rezultatų. Taip pat mūsų darbuotojams teikiamos papildomos naudos: lankstus darbo grafikas, mokymai, papildomos atostogų dienos ir galimybės rūpintis sveikata.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 5 str. 3 d., prašome per EDS su pretendento dokumentais, pateikti privačių interesų deklaraciją.

Privačių interesų deklaracijos pildymo ir teikimo klausimais konsultuoja Prevencijos departamento Tyrimų ir vidaus kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Šerėnaitė Kaukėnienė (el. p. Jurgita.Serenaite-Kaukeniene@registrucentras.lt, tel. 8 (5) 2507 644).

Kontaktai pasiteiravimui: Veiklos vertinimo ir talentų ugdymo skyriaus personalo specialistė Asta Veličkaitė, el. p. Asta.Velickaite@registrucentras.lt, tel. +370 609 97 861.

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 250 7648
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Lvovo g. 25-101, LT-09320 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.