Šeštadienis, birželio 25 d.

Klaipėdos apygardos dokumentų valdymo skyrius Skyriaus (biuro, tarnybos), kurie yra kitame įstaigos padalinyje, vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 51079
Skelbimo data: 2022-04-07
Skelbimas galioja iki: 2022-04-22
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Klaipėdos apygardos dokumentų valdymo skyrius Skyriaus (biuro, tarnybos), kurie yra kitame įstaigos padalinyje, vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 12.85
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,325.85
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Informacija apie įstaigą: https:

//policija.lrv.lt/
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DOKUMENTŲ ADMINISTRAVIMO VALDYBA
KLAIPĖDOS APYGARDOS DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIUS
VEDĖJO (FUNKCIJOS KODAS - 33140)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus vyresniajam patarėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. dokumentų valdymas.
4. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Bendrųjų ir įslaptintų dokumentų valdymo, įstaigų vadovų priimamųjų darbo organizavimas.
6. Bendrųjų ir įslaptintų dokumentų valdymo, įstaigų vadovų priimamųjų darbo organizavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
14. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
16. Organizuoja ir kontroliuoja Klaipėdos ir Tauragės apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų vadovų priimamųjų veiklą, bendrųjų ir įslaptintų dokumentų valdymą, kontroliuoja bendrųjų ir įslaptintų dokumentų rengimo, įforminimo ir valdymo reikalavimų laikymąsi Klaipėdos ir Tauragės apskričių vyriausiuose policijos komisariatuose..
17. Pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo prevencines priemones dėl galimų korupcijos apraiškų vadovaujamame padalinyje ir asmeniškai atsako už šių priemonių įgyvendinimą..
18. Įgyvendina įstaigos dokumentų valdymo politiką..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – vadyba (arba);
19.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
19.4. studijų kryptis – komunikacija (arba);
19.5. studijų kryptis – informacijos paslaugos (arba);
arba:
19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.7. darbo patirties sritis – dokumentų valdymo srities patirtis;
19.8. darbo patirtis srityje – 3 metai;
20. Atitikimas kitiems reikalavimams:
20.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
21.2. organizuotumas - 4 lygis;
21.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
21.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
21.5. komunikacija - 4 lygis.
22. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. strateginis požiūris - 2 lygis;
22.2. veiklos valdymas - 3 lygis;
22.3. lyderystė - 3 lygis.
23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.
24. Profesinė kompetencija:
24.1. dokumentų valdymas - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Patarėjas
Vardas, Pavardė: Alma Markevičienė
Telefonas: +37052196806; +37067289741
El. paštas: alma.markeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.