KLIENTŲ APTARNAVIMO GRUPĖS VADOVAS (-Ė) (Vilniaus apskritis)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 71366
Skelbimo data: 2021-06-08
Skelbimas galioja iki: 2021-06-22
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Registrų centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: KLIENTŲ APTARNAVIMO GRUPĖS VADOVAS (-Ė) (Vilniaus apskritis)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:

Valstybės įmonė Registrų centras - pažangios valstybės bei visuomenės partneris, pagrindinių nacionalinių duomenų tvarkytojas, kuriantis šiuolaikišką, pozityvų ir abipusiu bendradarbiavimu grįstą santykį su visuomene, verslu ir valstybe. Esame strateginė ir ypatinga organizacija – čia gimsta ir veikia didžiosios valstybės informacinės sistemos, pagrindiniai Lietuvos registrai, kasdien apsilanko dešimtys tūkstančių klientų, o juos sutinka net 1500 mūsų darbuotojų.

Šiuo metu prie komandos kviečiame prisijungti:

KLIENTŲ APTARNAVIMO GRUPĖS VADOVĄ (-Ę)

Struktūrinis padalinys: Rytų Lietuvos klientų aptarnavimo centro Vilniaus apskrities klientų aptarnavimo grupė
Darbo vieta: Lvovo g. 25, Vilnius

Darbo aprašymas:
planuoti, organizuoti ir koordinuoti grupės veiklą, nuolat vizituoti Vilniaus apskrityje dirbančius pavaldžius darbuotojus;
užtikrinti kokybišką, klientų aptarnavimo standartus atitinkantį, klientų aptarnavimą grupės aptarnavimo teritorijoje;
planuoti ir tinkamai paskirstyti grupės darbuotojams darbus ir užduotis, kontroliuoti darbuotojų pareigų atlikimą bei užtikrinti savalaikį darbuotojų pakeičiamumą;
užtikrinti efektyvų žmogiškųjų išteklių valdymą, komandos ugdymą ir motyvavimą;
užtikrinti tinkamą grupei nukreiptų prašymų, pareiškimų, skundų nagrinėjimą;
organizuoti klientų prašymų priėmimą ir nagrinėjimą dėl duomenų iš Įmonės tvarkomų registrų ir informacinių sistemų gavimo, teikiant prašymus asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis užtikrinti teikiamo dokumento teksto vientisumą ir nepažeidžiamumą;
stebėti, analizuoti ir vertinti grupės veiklos rezultatus, teikti pasiūlymus dėl šio padalinio veiklos tobulinimo, efektyvių ir inovatyvių padalinio veiklos srities darbų atlikimo būdų, užtikrinti savalaikę sklandžią vidinę komunikaciją grupės darbuotojams apie Įmonės strateginius tikslus, viziją, misiją, vertybes, vykdomus procesus, klientų aptarnavimo standartus ir operatyvinius planus bei rodiklius;
pagal kompetenciją inicijuoti viešuosius pirkimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kai tai yra reikalinga įgyvendinant grupei nustatytus tikslus/uždavinius, vykdant funkcijas.

Reikalavimai pareigybei:
aukštasis universitetinis socialinių mokslų studijų srities (vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, ekonomikos, teisės arba komunikacijos krypties) arba jam prilygintas išsilavinimas;
ne mažesnė kaip 1 metų vadovavimo padaliniui ar projekto grupei patirtis;
ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis klientų aptarnavimo, rinkodaros ar pardavimų srityse;
Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirstas funkcijas, išmanymas;
puikus gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
anglų kalbos mokėjimas ne žemesniu nei B1 lygiu;
galiojantis B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
puikūs gebėjimai dirbti Microsoft Office programų paketu bei IS, būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas;
organizuotumas, atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija.


Mes siūlome:
galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
darbo užmokestį nuo 1 564 Eur su mokesčiais (1 564 – 2 346 Eur su mokesčiais). Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties. Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai uždirbsite kintamąją metinio atlygio dalį, priklausančią nuo Jūsų ir įmonės veiklos rezultatų. Taip pat mūsų darbuotojams teikiamos papildomos naudos: lankstus darbo grafikas, mokymai, papildomos atostogų dienos ir galimybės rūpintis sveikata.


Dokumentus iki 2021 m. birželio 22 d. imtinai galite pateikti Valstybės tarnybos portale.

Informuojame, kad kandidatuodami Jūs pateikiate valstybės įmonei Registrų centrui savo asmens duomenis. Susipažinti, kaip tvarkome asmens duomenis galite įmonės Asmens duomenų tvarkymo tvarkos apraše.

Kontaktai pasiteiravimui: Jurgita Adomonienė, el. p. Jurgita.Adomonienė@registrucentras.lt, tel. (8 659) 08098

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 250 7648
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Lvovo g. 25-101, LT-09320 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.