Nemokumo administravimo patikrinimų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 50498
Skelbimo data: 2022-03-01
Skelbimas galioja iki: 2022-03-16
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Nemokumo administravimo patikrinimų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,629.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Kontaktai išsamesnei informacijai:

Svajonė Alunderienė Tel. (8 5) 249 9330 El. p. Svajone.Alunderiene@avnt.lt
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
NEMOKUMO ADMINISTRAVIMO PATIKRINIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Nemokumo administratorių veiklos priežiūra.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
10. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
14. Pagal skyriaus kompetenciją tvarko duomenis Audito, vertinimo ir nemokumo informacinėje sistemoje (AVNIS).
15. Teikia su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusią medžiagą ir padeda Teisės skyriui rengti atsiliepimus teismams, Administracinių ginčų komisijai bei atstovauti administraciniuose teismuose, Administracinių ginčų komisijoje.
16. Tikrina, kaip Nemokumo administratorių rūmai atlieka jiems pavestas funkcijas, susijusias su Nemokumo administratorių etikos kodekso ir profesinės kvalifikacijos kėlimo užtikrinimu.
17. Kaupia duomenis apie atliktų nemokumo administratorių veiklos patikrinimų rezultatus ir analizuoja nemokumo tesinio reguliavimo taikymo efektyvumą.
18. Dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
19.3. studijų kryptis – teisė;
arba:
19.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.5. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;
19.6. darbo patirtis srityje – 1 metai;
arba:
19.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.8. darbo patirties sritis – ekonomikos srityje;
19.9. darbo patirtis srityje – 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
20.2. organizuotumas - 3 lygis;
20.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
20.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
20.5. komunikacija - 3 lygis.
21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
21.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.
22. Profesinė kompetencija:
22.1. teisės išmanymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Irena Bruzgienė
Telefonas: 8 5 219 6839
El. paštas: irena.bruzgiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.