Personalo administravimo valdybos 2-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 45243
Skelbimo data: 2020-09-14
Konkursą inicijuojanti įstaig: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Personalo administravimo valdybos 2-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.55
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
2020 m. birželio 19 d.
PGK įsakymas Nr. 5-V-507
 

POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
PERSONALO ADMINISTRAVIMO VALDYBOS
2-OJO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (FUNKCIJOS KODAS - 33136)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Personalo valdymas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Personalo administravimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
8. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
10. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
12. Organizuoja darbuotojų privalomus periodinius sveikatos tikrinimus..
13. Rengia pareigūnų dokumentus pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti..
14. Organizuoja, dalyvauja komisijų ir darbo grupių posėdžiuose, protokoluoja, teikia informaciją apie priimtus sprendimus, kontroliuoja jų vykdymą..
15. Pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų tvarkymu, teisės aktų nustatyta tvarka tikrina asmens duomenis ir ypatingus asmens duomenis..
16. Teisės aktų nustatyta tvarka išduoda pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų tarnybinius pažymėjimus, atnaujina sertifikatus; vykdo išduotų pažymėjimų apskaitą; išduoda pareigūnų ženklus su numeriu ir vykdo jų apskaitą..
17. Rengia raštų projektus, nagrinėja darbuotojų, gyventojų skundus ir pareiškimus bei rengia atsakymus..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);
18.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
18.4. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
18.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.6. darbo patirties sritis – personalo administravimo patirtis;
18.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
19. Atitikimas kitiems reikalavimams:
19.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
19.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
20.2. organizuotumas - 3 lygis;
20.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
20.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
20.5. komunikacija - 4 lygis.
21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
21.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota
Telefonas: 8 5 2196829
El. paštas: arunas.bulota@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.