Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44904
Skelbimo data: 2020-07-28
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Planavimo ir aprūpinimo ištekliais skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros
2020 m. birželio 30 d.
Direktoriaus įsakymas Nr. AV-136

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
PLANAVIMO IR APRŪPINIMO IŠTEKLIAIS SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus patarėjui.II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. viešieji pirkimai.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. viešųjų pirkimų vykdymas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS


5. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.

6. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.

7. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.

10. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus..

13. Atlieka mažos vertės pirkimų organizatoriaus funkcijas, vykdant prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus..

14. Rengia viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas bei informacinius pranešimus ir paskelbia viešųjų pirkimų duomenis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) teisės aktų nustatyta tvarka..

15. Derina viešųjų pirkimų sutarčių projektus, organizuoja viešųjų pirkimų sutarčių pasirašymą..
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

16.1.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.2.
studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

16.3.
studijų kryptis – teisė (arba);

16.4.
studijų kryptis – ekonomika (arba);

16.5.
studijų kryptis – vadyba (arba);

16.6.
darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

16.7.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
arba:

16.8.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.9.
darbo patirties sritis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
16.10.
darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

16.11.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

17. Atitikimas kitiems reikalavimams:

17.1.
gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
18. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


18.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


18.2.

organizuotumas - 3 lygis;


18.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


18.4.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


18.5.

komunikacija - 3 lygis.19. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


19.1.

informacijos valdymas - 3 lygis.


20. Profesinė kompetencija:


20.1.

viešųjų pirkimų išmanymas - 3 lygis.


Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Vaiva Minkevičienė
Telefonas: 8 5 2196811
El. paštas: vaiva.minkeviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.