Procesų valdymo skyriaus vyresnysis teisininkas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69013
Skelbimo data: 2021-02-19
Konkursą inicijuojanti įstaig: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Procesų valdymo skyriaus vyresnysis teisininkas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

Į savo komandą kviečiame vyresnįjį teisininką.

Sritis, kurioje dalinsiesi žiniomis ir tobulėsi: Rengsi ir/ arba derinsi ES fondų investicijų lėšomis finansuojamų projektų sutartis, metodikas, procedūras bei kitus dokumentus. Konsultuosi CPVA darbuotojus paraiškų vertinimo, projektų įgyvendinimo priežiūros ir projektų tęstinumo po jų pabaigos priežiūros klausimais, taipogi Tau patikėsime CPVA interesų atstovavimą teismuose ar kitose institucijose, taip pat kitus teisinius ES fondų investicijų lėšomis finansuojamų projektų klausimus.

Tavo būsima komanda yra ambicinga ir nuolat ieškanti būdų efektyvinti ne tik savo kasdienę veiklą, bet ir visą administruojamų programų procesą. Prisijunk, mums reikia tavo idėjų!

Ieškome komandos nario, kuris norėtų ir galėtų:

 • derinti ir rengti teisės aktus, projektų sutartis, įvairius tvarkos aprašus, metodikas, instrukcijas, procedūras;
 • išsamiai konsultuoti CPVA darbuotojus paraiškų vertinimo, projektų įgyvendinimo priežiūros ir projektų tęstinumo po jų pabaigos priežiūros procesuose;
 • kaupti ir sisteminti nustatytus atvejus, formuoti vieningą praktiką kuruojamoje srityje, ir ją komunikuoti kolegoms;
 • konsultuoti kolegas ES ir nacionalinės teisės klausimais;
 • inicijuoti, organizuoti ir vesti vidinius bei išorinius mokymus;
 • rengti atsiliepimus teismams, atstovauti CPVA interesus teismuose ar kitose institucijose.

Tam, kad Tau sektųsi, prireiks:

 • aukštojo universitetinio (ar jam prilyginto) teisinio išsilavinimo;
 • ne mažesnės nei dvejų metų teisinio darbo patirties;
 • patirties su ES fondų investicijų administravimą reglamentuojančių ES ir LR teisės aktų taikymu praktikoje;
 • viešojo administravimo sistemos (institucinės aplinkos) ir ES fondų investicijų administravimo sistemos (institucijų funkcijų bei atsakomybių, paramos administravimo schemos ir procesų, etc.) žinių;
 • gebėjimo sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis tiek žodžiu, tiek raštu lietuvių ir anglų kalbomis;
 • žinių apie LR teisės aktus, reglamentuojančius civilinę teisę, civilinio proceso teisę, administracinę bei administracinio proceso teisę.

Lengviau atlikti užduotis Tau padėtų anksčiau įgyta patirtis:

 • konsultuojant teisiniais klausimais;
 • rengiant vidaus tvarkas, procedūras.

Tavo būsimoji darbo vieta: S. Konarskio g. 13, Vilnius (Tau pageidaujant, dalį laiko galėsi dirbti nuotoliniu būdu).

Tavo būsima vadovė yra Agnė Sakevičiūtė, el. p. a.sakeviciute@cpva.lt, tel. nr. 8 52 431 610.

Nekantrauji pradėti? Mes Tavęs laukiame!

Visus reikiamus dokumentus iki kovo 7 dienos pateik VTD interneto svetainėje www.vtd.lt. Pretendentų, kurie atitiks kvalifikacijos reikalavimus, laukia testas žodžiu (pokalbis).

Jei turi klausimų, skambink tel. (8 5) 251 4407 mūsų atrankų vadybininkei Aistei Matuliauskienei.

Informacija kandidatams: konfidencialumą garantuojame.

Kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate Centrinei projektų valdymo agentūrai savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Asmens duomenų tvarkymo Centrinėje projektų valdymo agentūroje tvarkos aprašo reikalavimų. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo Centrinėje projektų valdymo agentūroje tvarkos apraše.

Informacija apie įstaigą: Kodėl CPVA? Nes mes esame 300 talentų subūrusi komanda ir kasdien dirbame, kad viešosios investicijos Lietuvai būtų naudingos ir valdomos atsakingai. Išmanome savo darbą ir turime sukaupę 18 metų projektų valdymo patirtį bei vertiname mums patikėtą atsakomybę ir prisidedame prie Lietuvos gerovės kūrimo. Mūsų siūlomas darbo užmokestis yra nuo 1700 iki 2700 eurų. Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Tavo pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 251 4400
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. S. Konarskio g. 13
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.