Raštinės (kanceliarijos, sekretoriato) vadovas Atlyginimas 510 eurų

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65324
Skelbimo data: 2020-06-29
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Elektrėnų sav. Vievio meno mokykla
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Raštinės (kanceliarijos, sekretoriato) vadovas Atlyginimas 510 eurų
Pareiginės algos koeficientas: 5.80
Pareigybės aprašymas:
Raštinės vedėjo funkcijos:
1. Organizuoja darbą mokyklos raštinėje;
2. Dirba su DVS sistema „Kontora“;
3. Rengia bei teikia derinti vadovams teikiamus dokumentų projektus, juos įregistruoja ir skelbia teisės aktų nustatyta tvarka;
4. Registruoja gautus ir siunčiamus dokumentus;
5. Rengia darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo dokumentus;
6. Rengia mokyklos Dokumentacijos planą bei jo papildymų sąrašą ir teikia derinti bei tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;
7. Užtikrina, kad dokumentai būtų rengiami, tvarkomi ir saugomi pagal teisės aktų reikalavimus;
8. Peržiūri gautą korespondenciją, ją registruoja ir perduoda direktoriui pavedimo rezoliucijai įrašyti, įteikia vykdytojams ir prižiūri tolesnį pavedimų vykdymą;
9. Tvarko gaunamus ir siunčiamus mokyklos dokumentus;
10. Siunčia el. laiškus;
11. Aptarnauja asmenis, pageidaujančius patekti pas direktorių, priima pareiškėjų prašymus bei išduoda pažymas direktoriaus pavedimu;
12. Konsultuoja mokyklos darbuotojus dokumentų rengimo klausimais, informuoja direktorių apie dokumentų valdymo būklę;
13. Vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar mokyklos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją;
14. Administruoja Pedagogų ir Mokinių registrus;
15. Vykdo darbo laiko apskaitą bei pildo žiniaraščius.
Informacija apie įstaigą: http://www.vmm.elektrenai.lm.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas: vmm@gmail.com
Adresas: Elektrėnų sav. Vievio m. Semeliškių g. 40
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.