Ketvirtadienis, rugsėjo 24 d.

Turto IS skyriaus vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 64456
Skelbimo data: 2020-05-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Registrų centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Turto IS skyriaus vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:

Valstybės įmonė Registrų centras - pažangios valstybės bei visuomenės partneris, pagrindinių nacionalinių duomenų tvarkytojas, kuriantis šiuolaikišką, pozityvų ir abipusiu bendradarbiavimu grįstą santykį su visuomene, verslu ir valstybe. Esame strateginė ir ypatinga organizacija – čia gimsta ir veikia didžiosios valstybės informacinės sistemos, pagrindiniai Lietuvos registrai, kasdien apsilanko dešimtys tūkstančių klientų, o juos sutinka net 1500 mūsų darbuotojų.

Šiuo metu prie komandos kviečiame prisijungti:

TURTO IS SKYRIAUS VADOVĄ (-Ę)

Struktūrinis padalinys:Paslaugų valdymo sritis, Turto ir apribojimų IS departamentas

Darbo vieta: V.Kudirkos g. 18-3, Vilnius

Darbo aprašymas:

 • užtikrinti Nekilnojamojo turto registro ir kadastro, Adresų, Hipotekos, Sutarčių registrų ir susijusių informacinių sistemų (IS) veiklą bei tinkamą funkcionavimą laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų;
 • planuoti, organizuoti, koordinuoti skyriaus veiklą;
 • organizuoti ir kontroliuoti skyriui priskirtų registrų programinės įrangos vystymui reikalingų galimybių studijų ir investicijų projektų rengimą;
 • organizuoti skyriui priskirtų registrų programinės įrangos priežiūrai ir vystymui reikalingų paslaugų pirkimą;
 • kontroliuoti skyriui priskirtų registrų vystymo darbų kokybę ir atitikimą sutarčių, įmonės nustatytų tvarkų bei kitų teisės aktų reikalavimams;
 • dalyvauti rengiant metodines rekomendacijas skyriui priskirtų registrų ir susijusių IS tvarkymo klausimais;
 • analizuoti skyriaus veiklos rezultatus ir teikti pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo;
 • analizuoti priskirtų registrų ir susijusių IS teikiamų paslaugų poreikius ir teikti pasiūlymus dėl jų kūrimo ar tobulinimo;
 • visokeriopai skatinti darbuotojų iniciatyvą ir stiprinti kiekvieno atsakomybę už galutinius darbo rezultatus siekiant užtikrinti tinkamą skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

Reikalavimai pareigybei:

 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • ne mažesnė nei 2 metų vadovavimo padaliniui ar projekto grupei patirtis;
 • gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius turto registrų ir IS bei kitų valstybės registrų veiklą, asmens duomenų apsaugą, viešojo administravimo institucijų ir įstaigų veiklą;
 • pagrindinių IS kūrimo principų išmanymas;
 • gebėjimas analizuoti ir modeliuoti veiklos procesus;
 • teisės aktų projektų, reikalavimų IS kūrimui, modernizavimui rengimo principų išmanymas;
 • bendrosios GIS žinios;
 • pagrindinės projektų valdymo žinios;
 • gebėti planuoti ir organizuoti padalinio veiklą, savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su tiesioginėmis darbo funkcijomis, spręsti kilusias problemas, vystyti veikloje būtinus procesus;
 • gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • puikus gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • anglų kalbos mokėjimas ne žemesniu nei B1 lygiu;
 • atitikti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatytus reikalavimus;
 • strateginis mąstymas, atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija.

Mes siūlome:

 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • darbo užmokestį nuo 2 600 Eur su mokesčiais. Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties. Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai uždirbsite kintamąją metinio atlygio dalį, priklausančią nuo Jūsų ir įmonės veiklos rezultatų. Taip pat mūsų darbuotojams teikiamos papildomos naudos: lankstus darbo grafikas, mokymai, papildomos atostogų dienos ir galimybės rūpintis sveikata.

Kontaktai pasiteiravimui: Rūta Adomavičiūtė, el. p. ruta.adomaviciute@registrucentras.lt, tel. +370 651 22 197

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 250 7648
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Lvovo g. 25-101, LT-09320 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.