Turto registrų tvarkymo tarnybos vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65131
Skelbimo data: 2020-06-15
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Registrų centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Turto registrų tvarkymo tarnybos vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:

Valstybės įmonė Registrų centras – pažangios valstybės bei visuomenės partneris, pagrindinių nacionalinių duomenų tvarkytojas, kuriantis šiuolaikišką, pozityvų ir abipusiu bendradarbiavimu grįstą santykį su visuomene, verslu ir valstybe. Esame strateginė ir ypatinga organizacija – čia gimsta ir veikia didžiosios valstybės informacinės sistemos, pagrindiniai Lietuvos registrai, kasdien apsilanko dešimtys tūkstančių klientų, o juos sutinka net 1500 mūsų darbuotojų.

Šiuo metu prie komandos kviečiame prisijungti:

VYRIAUSIĄJĮ (-JĄ) SPECIALISTĄ (-Ę)

Struktūrinis padalinys:Turto registrų tvarkymo tarnyba

Darbo vieta: Lvovo g. 25-101, Vilnius

Darbo aprašymas:

 • inicijuoti ir formuoti vienodas metodikas, tvarkos aprašus, taisykles, instrukcijas ir kitus įmonės vidaus dokumentus, reglamentuojančius Turto registrų tvarkymo tarnybos struktūrinių padalinių veiklą;
 • pagal kompetenciją dalyvauti rengiant teisės aktų projektus ir teikti pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo, kontroliuoti jų taikymą;
 • teikti pasiūlymus dėl Turto registrų tvarkymo tarnybos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo ir koordinavimo, informacinių sistemų plėtojimo, jų tobulinimo, atskirų veiklų peržiūrėjimo;
 • pagal kompetenciją dalyvauti komisijų, darbo grupių, projektinėje veikloje;
 • pagal kompetenciją teikti informaciją ir konsultuoti įmonės darbuotojus kuruojamų sričių klausimais;
 • užtikrinti tinkamą nukreiptų prašymų, pareiškimų, skundų nagrinėjimą;
 • vykdyti kitas įstatymais ir kitais teisės aktais priskirtas ar pavestas funkcijas ir užduotis.

Reikalavimai pareigybei:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar verslo ir vadybos krypties, technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį kuruojamos srities (dalies) registrų, informacinių sistemų valdyme ir / ar tvarkyme, ir / ar vystyme;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, būtinus tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti rinkti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti paskirtas užduotis;
 • gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu bei išmanyti IS, būtinas tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu (raštu ir žodžiu);
 • atitikti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatytus reikalavimus;
 • atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija.

Mes siūlome:

 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • darbo užmokestį nuo 1840 Eur su mokesčiais. Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties. Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai uždirbsite kintamąją metinio atlygio dalį, priklausančią nuo Jūsų ir įmonės veiklos rezultatų. Taip pat mūsų darbuotojams teikiamos papildomos naudos: lankstus darbo grafikas, mokymai, papildomos atostogų dienos ir galimybės rūpintis sveikata.

Kontaktai pasiteiravimui: Rūta Adomavičiūtė, el. p. ruta.adomaviciute@registrucentras.lt , tel. nr. +370 651 22197

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 250 7648
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Lvovo g. 25-101, LT-09320 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.