Vilniaus departamento Ukmergės skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 48545
Skelbimo data: 2021-09-17
Skelbimas galioja iki: 2021-10-01
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Vilniaus departamento Ukmergės skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,593.00
Darbo vieta (miestas): Ukmergė
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
VILNIAUS DEPARTAMENTO
UKMERGĖS SKYRIAUS
VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. administracinių paslaugų teikimas.
4. priežiūra ir kontrolė.
5. stebėsena ir analizė.
6. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

7. Priemonių, formuojančių sveikatai palankią aplinką, įgyvendinimas.
8. Valstybinės priežiūros ir kontrolės vykdymas bei vartotojų teisių visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu gynimas.
9. Rizikos žmonių sveikatai, susijusios su užkrečiamosiomis ligomis, valdymas.
10. Valstybės politikos įgyvendinimas visuomenės sveikatos priežiūros srityje.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

11. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
12. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
15. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
16. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
17. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
18. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
19. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
21. Pasirašo pavedimus skyriaus valstybės tarnautojams, vykdantiems valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir kontroliuoja jų vykdymą.
22. Inicijuoja Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatytų rinkos ribojimo priemonių taikymą.
23. Dalyvauja administracinių nusižengimų bylų teisenoje.
24. Dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams, planavimą.
25. Organizuoja priemones, užtikrinančias skyriaus darbuotojų saugias ir sveikas darbo sąlygas.
26. Atlieka einamąją finansų kontrolę.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
27.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
arba:
27.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.4. darbo patirties sritis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;
27.5. darbo patirtis srityje – 3 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
28.2. organizuotumas - 4 lygis;
28.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
28.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
28.5. komunikacija - 4 lygis.
29. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. strateginis požiūris - 3 lygis;
29.2. veiklos valdymas - 3 lygis;
29.3. lyderystė - 3 lygis.
30. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
30.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.
31. Profesinė kompetencija:
31.1. VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGA - 4 lygis;
31.2. EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Diana Černiavska
Telefonas: +37052196813; +37067286099
El. paštas: diana.cerniavska@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.