Vyriausiasis buhalteris

Skelbimo nr.: 58608
Skelbimo data: 2019-05-27
Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio švietimo centras
Pareigos: Vyriausiasis buhalteris
Pareigybės aprašymas:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinio darbo patirtį apskaitos ir finansų srityje.

3. Išmanyti LR buhalterinės apskaitos įstatymus ir poįstatyminius aktus, darbo santykius reglamentuojančius įstatymus ir poįstatyminius aktus, turto, nuosavybės, ūkio procesų ir veiklos rezultatų bendruosius apskaitos principus, LR biudžetinių įstaigų, biudžeto sandaros, mokesčių administravimo įstatymus ir poįstatyminius aktus, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sandarą (VSAFAS) ir kt. teisės aktus.

4. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, naudotis interneto naršykle.

Pretendento papildoma kompetencija laikoma:

1. Darbo patirtis biudžetinėje švietimo įstaigoje.

2. Darbo patirtis su projektais.

3. Darbo patirtis buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Topolių al. 12
Telefonas: 8-615-99490
El. paštas: info@ppsc.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.