Suomija-Helsinkis: IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos

Suomija-Helsinkis: IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos


I dalis: Perkančioji organizacija

  I.1) Pavadinimas ir adresai:

   Oficialus pavadinimas: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
   Adresas: PL 58200
   Miestas: HELSINGIN KAUPUNKI
   Pašto kodas: 00099
   Šalis: Suomija
   Asmuo ryšiams:
   El-paštas: kymp.hankinnat@hel.fi
   Interneto adresas (-ai):

II dalis: Objektas

  II.1.1) Pavadinimas:

   TIETOPYYNTÖ: Maanvuokrausjärjestelmän ylläpito- ja jatkokehityspalvelut

  II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:

   72000000 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos ;

  II.1.3) Sutarties tipas:

   Paslaugos
;

  II.1.4) Trumpas aprašymas:

   Maanvuokrausjärjestelmä (MVJ) on Helsingin kaupunkiympäristön toimialan omistama tietojärjestelmä, johon kirjataan kaupungin vuokrakohteisiin ja -sopimuksiin liittyviä tietoja. Tiedonhallinnan lisäksi järjestelmä sisältää muun muassa vuokrien laskennan, laskutuksen ja reskontran toiminnallisuuden sekä tukee sopimusehtojen valvontaa. Järjestelmä on kehitetty avoimen lähdekoodin periaatteella ja se löytyy osoitteesta: https://github.com/City-of-Helsinki/mvj. Nyt valmisteltavan hankinnan kohteena on maanvuokrausjärjestelmän ylläpito- ja jatkokehityspalvelut.
   Tämä ei ole hankintailmoitus eikä osallistumispyyntö, vaan mahdollisille toimittajille osoitettu tietopyyntö, jolla pyritään kartoittamaan markkinoita ennen hankintailmoituksen julkaisemista. Tietopyyntöön vastaamalla potentiaalisilla toimittajilla on mahdollisuus kommentoida hankinnan kuvausta ja alustavia tarjouspyyntömateriaaleja. Hankintayksikkö voi ottaa tietopyynnön kautta saatuja tietoja huomioon tarjouspyynnön laatimisessa. Hankinnasta kiinnostuneita toimittajia pyydetään tilaamaan tietopyynnön materiaalit sähköpostitse osoitteesta kymp.hankinnat@hel.fi. Pyydämme lähettämään mahdolliset kommentit materiaaleista 10.6.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kymp.hankinnat@hel.fi.
   Pyydämme ilmoittamaan, mikäli tietopyyntöön antamanne vastaus sisältää liikesalaisuuksia tai muuta salassa pidettävää tietoa. Pyydämme yksilöimään ja merkitsemään ko. tiedot selvästi viestin yhteydessä.
   Hankintayksikkö pyrkii julkaisemaan hankintailmoituksen kesäkuussa 2022.
   Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan hankintaa. Mikäli tietopyynnössä kuvattu hankinta päätetään toteuttaa, se saattaa poiketa sisällöltään tai hankintamenettelyn valinnan osalta tietopyynnön sisällöstä. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido mahdollista toimittajaa, eikä ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei vaikuta mahdollisen toimittajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tietopyyntöön vastaamisesta ei makseta korvausta.

  II.2) Aprašymas:

  II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):

   72000000 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.