Lenkija-Varšuva: Specialistų mokymo paslaugos

Lenkija-Varšuva: Specialistų mokymo paslaugos


I dalis: Perkančioji organizacija

  I.1) Pavadinimas ir adresai:

   Oficialus pavadinimas: ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA
   Adresas: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
   Miestas: Warszawa
   Pašto kodas: 02-326
   Šalis: Lenkija
   Asmuo ryšiams: Kamila Pierzchała
   El-paštas: k.pierzchala@zzpprzymz.pl
   Interneto adresas (-ai):

II dalis: Objektas

  II.1.1) Pavadinimas:

   Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2022 r. w woj. łódzkim – znak sprawy: ZZP.ZP.411.146.2022 części: 1÷3
   Nuorodos numeris: ZZP.ZP.411.146.2022

  II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:

   80510000 Specialistų mokymo paslaugos ;

  II.1.3) Sutarties tipas:

   Paslaugos
;

  II.1.4) Trumpas aprašymas:

   Dofinansowanie szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych (dot.3 szkoleń x 25 miejsc szkoleniowych). Zamówienie jest podzielone na 3 odrębne części, każda po 25 uczestników kształcenia. Maksymalne dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla pielęgniarki/położnej rozpoczynającej specjalizację w 2022 r. – może wynieść 3 950,00 -zł (w przypadku, gdy cena ofertowa 1 miejsca szkoleniowego będzie wyższa, dofinansowanie będzie równe kwocie maksymalnej 3 950,00 -zł ).
   Jeżeli cena ofertowa 1 miejsca szkoleniowego (koszt kształcenia pielęgniarki/położnej) będzie równa lub niższa od wartości 3 950,00 -zł, dofinansowanie będzie równe kwocie zaoferowanej.
   Dodatkowy warunek: wysokość współfinansowania kosztu kształcenia pielęgniarki / położnej w ramach szkolenia specjalizacyjnego (wkład własny wnoszony przez uczestnika) nie może być wyższa niż 1 000,00 -zł.

  II.2) Aprašymas:

  II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):

   80510000 Specialistų mokymo paslaugos
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.