Penktadienis, balandžio 19 d.

Čekija-Votice: Su atliekomis susijusios paslaugos

Čekija-Votice: Su atliekomis susijusios paslaugos


I dalis: Perkančioji organizacija

  I.1) Pavadinimas ir adresai:

   Oficialus pavadinimas: Město Votice
   Adresas: Komenského nám. 700
   Miestas: Votice
   Pašto kodas: 25901
   Šalis: Čekija
   Asmuo ryšiams: Bc. Jaroslava Pokorná
   El-paštas: jaroslava.pokorna@votice.cz
   Interneto adresas (-ai):
   Pagrindinis adresas: https://www.mesto-votice.cz/
   Pirkėjo profilio adresas: https://nen.nipez.cz/profil/MestoVotice

II dalis: Objektas

  II.1.1) Pavadinimas:

   Zajištění komplexního sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu na území města Votice včetně místních částí

  II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:

   90500000 Su atliekomis susijusios paslaugos ;

  II.1.3) Sutarties tipas:

   Paslaugos
;

  II.1.4) Trumpas aprašymas:

   Předmětem plnění veřejné zakázky je:
   a) svoz a odstranění směsného komunálního odpadu
   b) svoz a předání k dalšímu využití separovaných složek směsného komunálního odpadu
   c) svoz a předání k dalšímu využití biologicky rozložitelných složek směsného komunálního odpadu
   d) svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu
   e) mimořádný svoz
   f) provoz sběrných dvorů
   Blíže specifikováno v příloze č. 1 a) a b) zadávací dokumentace (Neoceněný položkový rozpočet).
   Neoceněný položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, je rozdělen na dvě tabulky a) a b). V tabulce a) jsou uvedeny položky pro svoz a odstranění odpadů včetně přechodu na D2D osady (pro přibližně první dva roky plnění od uzavření smlouvy). V tabulce b) jsou uvedeny položky pro svoz a odstranění odpadů po přechodu na D2D (pro další roky plnění od přechodu na D2D).
   V průběhu plnění předmětu této veřejné zakázky bude dodavatel postupně přecházet na systém svozu odpadů formou door to door. Dodavatel bude provádět činnosti uvedené v návrhu smlouvy dle pokynů zadavatele, tedy do přechodu na door to door systém dle přílohy č. 1 a) zadávací dokumentace a od přechodu dle přílohy č. 1 b) zadávací dokumentace. V přechodném období, ve kterém bude svoz realizován zčásti dle obou systémů, bude dodavatel vykazovat činnost dle skutečné realizace.
   Zadavatel má právo určovat a měnit místa a četnosti svozů.
   Dodavatel zajistí provoz sběrných dvorů. Provozní řády musí mít ve stejném rozsahu služeb a časů, jako jsou současné provozní řády současného provozovatele (přílohy 4 zadávacích podmínek).
   SD skládka - nájemce skládky umožní provoz SD na základě podnájemní smlouvy na prostor skládky – nájem 30.000,- Kč/1 měsíc (souhlas vlastníka s podnájmem bude udělen), vzor podnájemní smlouvy tvoří přílohu ZD.
   SD Luční – Bude uzavřena nájemní smlouvy, dle přílohy ZD.

  II.2) Aprašymas:

  II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):

   90500000 Su atliekomis susijusios paslaugos
   90511000 Atliekų rinkimo paslaugos
   90512000 Atliekų vežimo paslaugos
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.