Penktadienis, balandžio 19 d.

Lenkija-Nowy Sącz: Atliekų rinkimo paslaugos

Lenkija-Nowy Sącz: Atliekų rinkimo paslaugos


I dalis: Perkančioji organizacija

  I.1) Pavadinimas ir adresai:

   Oficialus pavadinimas: Miasto Nowy Sącz
   Adresas: Rynek 1
   Miestas: Nowy Sącz
   Pašto kodas: 33-300
   Šalis: Lenkija
   Asmuo ryšiams:
   El-paštas: bzp@nowysacz.pl
   Interneto adresas (-ai):
   Pagrindinis adresas: www.nowysacz.pl

II dalis: Objektas

  II.1.1) Pavadinimas:

   BZP.271.106.2023 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Nowego Sącza
   Nuorodos numeris: BZP.271.106.2023

  II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:

   90511000 Atliekų rinkimo paslaugos ;

  II.1.3) Sutarties tipas:

   Paslaugos
;

  II.1.4) Trumpas aprašymas:

   II.1.4.1 Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Nowego Sącza oraz zagospodarowania odpadów komunalnych na podstawie Umowy Nr BZP.272.56.2022 z dnia 17.11.2022 r. II.1.4.2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie: a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, z nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie miasta Nowego Sącza; b) zorganizowania i prowadzenia na terenie miasta Nowego Sącza w terminie od dnia 01.01.2024 r. 1 (jednego) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwanego dalej „PSZOK”) oraz odbieranie odpadów komunalnych zebranych w PSZOK. II.1.4.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zaproszeniu do negocjacji.

  II.2) Aprašymas:

  II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):

   90500000 Su atliekomis susijusios paslaugos
   90513100 Buitinių atliekų šalinimo paslaugos
   90512000 Atliekų vežimo paslaugos
   90511000 Atliekų rinkimo paslaugos
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.