Lenkija-Varšuva: Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos

Lenkija-Varšuva: Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos


I dalis: Perkančioji organizacija

  I.1) Pavadinimas ir adresai:

   Oficialus pavadinimas: Narodowy Bank Polski
   Adresas: Świętokrzyska 11/21
   Miestas: Warszawa
   Pašto kodas: 00-919
   Šalis: Lenkija
   Asmuo ryšiams: Szymon Bulwan
   El-paštas: DKRZ-WPI1@nbp.pl
   Interneto adresas (-ai):
   Pagrindinis adresas: https://www.nbp.pl
   Pirkėjo profilio adresas: https://e-zamowienia.nbp.pl

II dalis: Objektas

  II.1.1) Pavadinimas:

   Zakup platformy do zautomatyzowanych testów penetracyjnych
   Nuorodos numeris: SEZ/DKRZ-WPI1-SB-241-0523/DIT/22

  II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:

   48000000 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos ;

  II.1.3) Sutarties tipas:

   Prekės
;

  II.1.4) Trumpas aprašymas:

   1. Przedmiotem zamówienia jest:
   1.1. wykonanie Projektu Technicznego wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Projektu Technicznego oraz praw zależnych,
   1.2. dostawa SATP wraz z zapewnieniem Wsparcia Technicznego Producenta,
   1.3. wykonanie Usług instalacyjno-wdrożeniowych zgodnie z Projektem Technicznym, zaakceptowanym przez Zamawiającego (odebranym bez zastrzeżeń) oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych i wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do raportu z przeprowadzonych testów akceptacyjnych,
   1.4. wykonanie Dokumentacji Powdrożeniowej, a także przeniesienie autorskich praw majątkowych i wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Dokumentacji Powdrożeniowej,
   1.5. świadczenie Usług Serwisowych przez Wykonawcę,
   1.6. przeprowadzenie przez Wykonawcę warsztatów szkoleniowych, a także przeniesienie autorskich praw majątkowych i wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do materiałów szkoleniowych,
   1.7. udzielenie przez Wykonawcę Gwarancji na SATP.
   2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik Nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: "SWZ").

  II.2) Aprašymas:

  II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):

   72250000 Sistemų ir aptarnavimo paslaugos
   72611000 Techninės kompiuterių palaikymo paslaugos
   48000000 Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.