Suomija-Valtioneuvosto: Verslo ir valdymo konsultacinės bei susijusios paslaugos

Suomija-Valtioneuvosto: Verslo ir valdymo konsultacinės bei susijusios paslaugos


I dalis: Perkančioji organizacija

  I.1) Pavadinimas ir adresai:

   Oficialus pavadinimas: Opetus- ja kulttuuriministeriö
   Adresas: PL 29
   Miestas: Valtioneuvosto
   Pašto kodas: 00023
   Šalis: Suomija
   Asmuo ryšiams:
   El-paštas: hankintatoimi.vnk@gov.fi
   Interneto adresas (-ai):
   Pagrindinis adresas: https://okm.fi

II dalis: Objektas

  II.1.1) Pavadinimas:

   Keskeytysilmoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö - Johtamisen ja kehittämisen konsultointi 2021-2025 (DPS) - Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen arviointi
   Nuorodos numeris: VN/25594/2022

  II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:

   79400000 Verslo ir valdymo konsultacinės bei susijusios paslaugos ;

  II.1.3) Sutarties tipas:

   Paslaugos
;

  II.1.4) Trumpas aprašymas:

   Hankinnan kohteena oli Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistamishankkeen ulkopuolisesta arvioinnista. Hankittavan arvioinnin tavoitteena oli selvittää uudistuksen toteutusta ja vaikuttavuutta kaksivaiheisesti.
   Ensimmäisessä osassa oli tarkoitus arvioida uudistuksen valmisteluprosessia ja siihen kohdistuneiden odotusten toteutumista, uudistuksen linjausten ja niiden pohjalta käynnistettyjen toimien relevanttiutta sidosryhmä haastattelujen tai kyselyjen avulla.
   Toisessa vaiheessa oli tarkoitus arvioida uudistuksen linjausten toimeenpanoa yli hallituskauden, uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä uudistuksen linjausten pohjalta käynnistettyjen toimien vaikuttavuutta.

  II.2) Aprašymas:

  II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):

   79414000 Žmogiškųjų išteklių valdymo konsultacinės paslaugos
   73000000 Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos
   75100000 Administravimo paslaugos
   79990000 Įvairios su verslu susijusios paslaugos
   72000000 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos
   79300000 Rinkos ir ekonominiai tyrimai; apklausos ir statistika
   79630000 Personalo paslaugos, išskyrus personalo įdarbinimo ir parūpinimo paslaugas
   79400000 Verslo ir valdymo konsultacinės bei susijusios paslaugos
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.