Rumunija-București: Aviacijos ir susijusios paslaugos

Rumunija-București: Aviacijos ir susijusios paslaugos


I dalis: Perkančioji organizacija

  I.1) Pavadinimas ir adresai:

   Oficialus pavadinimas: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
   Adresas: Strada: Presei Libere, nr. 1
   Miestas: Bucuresti
   Pašto kodas: 013701
   Šalis: Rumunija
   Asmuo ryšiams: Mihaela Constantin
   El-paštas: constantin.mihaela@ansvsa.ro
   Interneto adresas (-ai):
   Pagrindinis adresas: www.ansvsa.ro
   Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

II dalis: Objektas

  II.1.1) Pavadinimas:

   Servicii pentru realizarea campaniilor de vaccinare antirabică orală a vulpilor cu momeli vaccinale, precum şi a vacinării în cazul apariţiei unor focare de rabie, prin încheierea unui acord cadru
   Nuorodos numeris: 16277408_2023_PAAPD1413914

  II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:

   60440000 Aviacijos ir susijusios paslaugos ;

  II.1.3) Sutarties tipas:

   Paslaugos
;

  II.1.4) Trumpas aprašymas:

   Obiectivul Acordului – cadru este de a asigura termenii şi condiţiile pentru Contractele subsecvente ce urmează a se încheia pentru executarea şi pe durata Acordului – Cadru, în vederea prestării de către Ofertanţi în condiţii de siguranţă, operativitate, calitate şi eficienţă financiară, a serviciilor pentru realizarea campaniilor de vaccinare antirabică orală a vulpilor cu momeli vaccinale, precum şi a vacinării în cazul apariţiei unor focare de rabie, astfel:
   - Servicii pentru asigurarea, transportul şi depozitarea de momeli vaccinale;
   - Serviciul de distribuţia aeriana a momelilor vaccinale în campanile de primăvară şi toamnă şi a vaccinării datorită apariţiei unor focare de rabie;
   - Serviciul de informare şi distribuţie/afişare a materialelor informative,
   conform cerinţelor menţionate în Secţiunea B – Caiet de sarcini în funcţie de necesităţile identificate şi în limita bugetului alocat cu această destinaţie.
   Acordul-cadru în baza caruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect “Servicii pentru realizarea campaniilor de vaccinare antirabică orală a vulpilor cu momeli vaccinale, precum şi a vacinării în cazul apariţiei unor focare de rabie” se va încheia în conformitate cu cerinţele minime obligatorii solicitate în caietul de sarcini - Secţiunea B.
   Contractele subsecvente se vor încheia de regulă semestrial (pentru câte o campanie de vaccinare), în funcţie de necesităţile identificate şi fondurile disponibile. Prin excepţie, în situaţia apariţiei unor focare de rabie, se pot încheia contracte subsecvente pentru unul sau mai multe focare de rabie (maxim 5 focare de rabie), în conformitate cu prevederile din Sectiunea B - Caietului de sarcini. Contractele subsecvente atribuite de Achizitor pe durata Acordului – Cadru, pot avea durate diferite pe parcursul anului bugetar, dar nu mai târziu de ultima zi calendaristică a anului în care se încheie, respectiv 31.12.2023, în conformitate cu prevederile din Sectiunea B - Caietului de sarcini.
   Estimarea cantitati care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe durata acordului-cadru: minim o vaccinare în cazul apariţiei unui focar de rabie şi maxim o campanie de vaccinare şi maxim 5 vaccinarii în cazul apariţiei unor focare de rabie, în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini – Sectiunea B.
   Termenul limită până la care se pot solicita clarificări sau informaţii suplimentare de către operatorii economici interesaţi de accesul la procedură, în legătură cu documentaţia de atribuire: a 21-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor
   Termenul limită de publicare a răspunsului la solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare adresate de operatorii economici: a 11-a zi înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
   Orice solicitare de clarificări sau informaţii suplimentare trebuie transmisă în SEAP (www.e-licitatie.ro.), după ce operatorul economic se va înscrie la procedura de atribuire, publicată prin intermediul Anunţului de participare în cadrul SEAP(www.e-licitatie.ro).

  II.2) Aprašymas:

  II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):

   33651690 Vakcinos veterinarijos reikmėms
   79824000 Spausdinimo ir platinimo paslaugos
   60440000 Aviacijos ir susijusios paslaugos
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.