Lenkija-Grudziądz: Kompiuterinė įranga ir reikmenys

Lenkija-Grudziądz: Kompiuterinė įranga ir reikmenys


I dalis: Perkančioji organizacija

  I.1) Pavadinimas ir adresai:

   Oficialus pavadinimas: gmina-miasto Grudziądz
   Adresas: ul. Ratuszowa 1
   Miestas: Grudziądz
   Pašto kodas: 86-300
   Šalis: Lenkija
   Asmuo ryšiams:
   El-paštas: bzp@um.grudziadz.pl
   Interneto adresas (-ai):
   Pagrindinis adresas: www.bip.grudziadz.pl

II dalis: Objektas

  II.1.1) Pavadinimas:

   Dostawa urządzeń techniki komputerowej w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz”.
   Nuorodos numeris: FE.042.3.2.10.2022

  II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas:

   30200000 Kompiuterinė įranga ir reikmenys ;

  II.1.3) Sutarties tipas:

   Prekės
;

  II.1.4) Trumpas aprašymas:

   Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń techniki komputerowej w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz”. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2 400,00 złotych (dwa tysiące czterysta złotych 00/100). Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium na termin związania ofertą. W przypadku nie wniesienia wadium, lub wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywania wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złożenia wniosku o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank PKO BP SA numer 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652.

  II.2) Aprašymas:

  II.2.1) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai):

   30213100 Nešiojamieji kompiuteriai
   30231300 Displėjaus ekranai
   30232100 Spausdintuvai ir braižytuvai
   31214100 Jungikliai
   32250000 Mobilieji telefonai
   32322000 Daugialypės terpės įranga
   32342100 Ausinės
   38652100 Projektoriai
   48900000 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos
   30200000 Kompiuterinė įranga ir reikmenys
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.