2342 straipsnis. Neteisėtas disponavimas riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakais

2342 straipsnis. Neteisėtas disponavimas riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakais
1. Neteisėtas riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų tiekimas, įvežimas, laikymas ir naudojimas užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų. 2. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, medžiagų ar mišinių, kuriuose yra registruojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, konfiskavimą. Papildyta straipsniu: Nr. XII-2747 , 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26867
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.