3.313 straipsnis. Civilines bukles aktu irašu atkurimo, papildymo ir ištaisymo tvarka

3.313 straipsnis. Civilines bukles aktu irašu atkurimo, papildymo ir ištaisymo tvarka
1. Civilines bukles aktu irašus atkuria, papildo ir ištaiso, jeigu del to yra pakankamas pagrindas ir nera suinteresuotu asmenu ginco, civilines metrikacijos istaigos.2. Jei tarp suinteresuotu asmenu iškyla gincas, civilines bukles aktu irašai atkuriami, papildomi ir ištaisomi teismo sprendimu.XXIX SkyriusCIVILINES BUKLES AKTU IRAŠU IR JU KEITIMO DOKUMENTU SAUGOJIMAS