101 straipsnis. Komandiruotų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas

101 straipsnis. Komandiruotų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas
1. Informacijos apie komandiruotam darbuotojui taikomas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 2 dalyje nustatytas darbo sąlygas nepateikimas nustatyta tvarka Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų. 3. Lietuvos Respublikos darbo kodekso II dalies VII skyriaus antrajame skirsnyje nustatytų garantijų komandiruotiems darbuotojams netaikymas arba netinkamas taikymas užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų. 4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų. Straipsnio pakeitimai: Nr. XIII-527 , 2017-06-27, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11235
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.