106 straipsnis. Advokato darbo apmokėjimas

106 straipsnis. Advokato darbo apmokėjimas
1. Kai įtariamajam, kaltinamajam ar nuteistajam buvo paskirta valstybės garantuojama teisinė pagalba, advokatui apmokama Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka. Kitais atvejais advokatui moka įtariamasis, kaltinamasis ar nuteistasis arba jų pavedimu ar sutikimu – kiti asmenys.2. Pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį sumažinti.Straipsnio pakeitimai:Nr. X-81, 2005-01-20, Žin., 2005, Nr. 18-575 (2005-02-08)II dalisNusikalstama veika padarytos žalos atlyginimasŽalos atlyginimas, kai civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje nepareiškiamas
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.