106 straipsnis. Laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas

106 straipsnis. Laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas
1. Lietuvos Respublikos darbo kodekso II dalies VI skyriaus antrajame skirsnyje nustatytų laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų pažeidimas užtraukia baudą įmonių vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto šešiasdešimt iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų šešiasdešimt eurų. Straipsnio pakeitimai: Nr. XIII-527 , 2017-06-27, paskelbta TAR 2017-06-30, i. k. 2017-11235
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.