12 straipsnis. Priėmimas į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigas

12 straipsnis. Priėmimas į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigas
Į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigas priimama be konkurso valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos pasirinkimu.Straipsnio pakeitimai:Nr. IX-1926, 2003-12-18, Žin., 2004, Nr. 4-32 (2004-01-07)
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.