130 straipsnis. Saugos tarnybų ar saugos padalinių padarytas asmens ir turto saugos teisės aktų pažeidimas

130 straipsnis. Saugos tarnybų ar saugos padalinių padarytas asmens ir turto saugos teisės aktų pažeidimas
1. Viešosios tvarkos palaikymas viešajame masiniame renginyje, vykstančiame masinio susibūrimo vietoje, nustatyta tvarka nesuderinus su teritorine policijos įstaiga viešosios tvarkos palaikymo plano užtraukia baudą saugos tarnybų ar saugos padalinių vadovams nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų. 2. Saugos tarnybų ir saugos padalinių padaryti asmens ir turto saugos teisės aktų pažeidimai, išskyrus šiame kodekse nurodytuosius, užtraukia baudą saugos tarnybų ar saugos padalinių vadovams nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų. 3. Ataskaitos apie praėjusiais kalendoriniais metais vykdytą asmens ir turto saugą nepateikimas teritorinei policijos įstaigai arba šios ataskaitos pateikimas pažeidžiant nustatytą tvarką užtraukia baudą saugos tarnybų ar saugos padalinių vadovams nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų. 4. Nepranešimas teritorinei policijos įstaigai apie jos prižiūrimoje teritorijoje pradėtą vykdyti asmens ir turto saugą arba informavimas pažeidžiant nustatytą tvarką užtraukia baudą saugos tarnybų ar saugos padalinių vadovams nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų. 5. Asmens ir turto saugos vykdymas neturint nustatyta tvarka išduotų apsaugos darbuotojų pažymėjimų užtraukia baudą saugos tarnybų ar saugos padalinių vadovams nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt eurų. 6. Inkasavimo vykdymas neturint nustatyta tvarka išduotų inkasavimo pažymėjimų užtraukia baudą saugos tarnybų ar saugos padalinių vadovams nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt eurų. 7. Juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo saugos padalinio asmens ir turto saugos paslaugų teikimas kitiems asmenims užtraukia baudą saugos padalinių vadovams nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. 8. Asmens ir turto saugos paslaugų teikimas be rašytinės saugos tarnybos ir kliento sutarties užtraukia baudą saugos tarnybų vadovams nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. 9. Šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai, užtraukia baudą saugos tarnybų ar saugos padalinių vadovams nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.