135 straipsnis. Reikalavimų leidiniams ir jų privalomųjų egzempliorių siuntimo bibliotekoms tvarkos pažeidimas

135 straipsnis. Reikalavimų leidiniams ir jų privalomųjų egzempliorių siuntimo bibliotekoms tvarkos pažeidimas
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos spaudinių ir kitų dokumentų privalomųjų egzempliorių siuntimo bibliotekoms tvarkos pažeidimas užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt iki trijų šimtų eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų. 3. Tiražo nenurodymas leidinyje arba melagingas nurodymas, Lietuvos standarte nustatytų kitų leidybinių duomenų spausdinimo tvarkos pažeidimas ir (ar) tarptautinio dokumento standarto numerio (ISBN, ISSN, ISMN) nenurodymas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki penkių šimtų septyniasdešimt eurų. 4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų. 5. Vietinių, regioninių ir nacionalinių laikraščių, žurnalų, išskyrus tuos, kurių tiražas mažesnis negu 500 egzempliorių ir (arba) kuriuose nespausdinama reklama, tiražo tikrinimo tvarkos aprašo pažeidimas užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų. 6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.