140 straipsnis. Teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimas

140 straipsnis. Teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimas
1. Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių, kurios neturi teisės aktų nustatytų galiojančių liudijimų (sertifikatų), plombų, žymenų ir (arba) ženklų arba kurių žymuo, plomba pažeisti, tiekimas rinkai, nuoma ar naudojimas; teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių patikros atlikimas, kai tai daro neįgaliotos atlikti patikrą įstaigos, laboratorijos; teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių, kurių tipai turi būti patvirtinti, tačiau yra nepatvirtinti, gamyba, pardavimas, nuoma ar naudojimas; matavimo priemonių naudojimas teisinio metrologinio reglamentavimo srityse jų nepriskiriant teisinei metrologijai; teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių naudojimas nesilaikant gamintojo parengtų naudojimo instrukcijų ir techninio aptarnavimo reikalavimų; matavimo priemonių, kurių neatitiktis teisės aktams ir (arba) gamintojo techniniams dokumentams nustatyta atliekant teisinę metrologinę priežiūrą, gamyba, taisymas, tiekimas rinkai, nuoma, naudojimas, taip pat matavimo indų ir fasuotų prekių gamyba ir tiekimas rinkai; nuo rodmenų klastojimo neapsaugotų teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių ir (ar) jų programinės įrangos tiekimas vartotojams; sveriamų, skaičiuojamų, dozuojamų, matuojamų prekių, kurių produkto kiekį nurodo pardavėjas, pardavimas pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus; fasuotų prekių, kurių produkto kiekis nurodytas etiketėse arba ant fasuotės, gamyba, importas, pardavimas, perdavimas, saugojimas, ženklinimas pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus; gėrimams ir kitiems skysčiams supilti ir matuoti skirtų indų gamyba, naudojimas, realizavimas, laikymas parengtų ir ženklinimas pažeidžiant teisinės metrologijos reikalavimus; Lietuvos Respublikoje neįteisintų matavimo vienetų naudojimas užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų arba užsienio valstybių įmonių filialų Lietuvos Respublikoje vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų arba užsienio valstybių įmonių filialų Lietuvos Respublikoje vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų. 3. Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių ir (ar) jų programinės įrangos tyčinis gadinimas užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų arba užsienio valstybių įmonių filialų Lietuvos Respublikoje vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų. 4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų arba užsienio valstybių įmonių filialų Lietuvos Respublikoje vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių devynių šimtų eurų.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.