175 straipsnis. Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimo taisyklių pažeidimas

175 straipsnis. Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimo taisyklių pažeidimas
1. Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimo taisyklių ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą įsigyjančiųjų organizacijų vadovams arba jų įgaliotiems vadovauti pirkimo komisijai asmenims, pirkimo komisijos nariams, balsavusiems už neteisėto sprendimo priėmimą, ekspertams, kitiems pirkimus atliekantiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki septynių šimtų eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.