185 straipsnis. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pažeidimas

185 straipsnis. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pažeidimas
1. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytų reikalavimų metinėms ataskaitoms ir jų rinkinių sudėčiai pažeidimas, viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų rinkinio parengimo, pateikimo ir paskelbimo pareigų neatlikimas arba netinkamas atlikimas, taip pat metinių konsoliduotųjų ataskaitų parengimo ir pateikimo teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas užtraukia įspėjimą arba baudą viešojo sektoriaus subjekto vadovui (atsakingam viešojo sektoriaus subjekto vadovui) arba jo įgaliotam viešojo sektoriaus subjekto administracijos vadovui nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.