2.114 straipsnis. Juridinio asmens pripažinimas neteisetai isteigtu

2.114 straipsnis. Juridinio asmens pripažinimas neteisetai isteigtu
1. Juridinis asmuo gali buti pripažintas neteisetai isteigtu tik teismo ir tik tais atvejais, jei:1) visi steigejai buvo neveiksnus arba nebuvo istatymu nustatyto steigeju minimumo;2) nebuvo sudaryti istatymuose nustatyti steigimo dokumentai arba buvo pažeistos istatymu nustatytos imperatyviosios juridinio asmens steigimo taisykles;3) tikrieji juridinio asmens steigimo tikslai neteiseti arba prieštarauja viešajai tvarkai;4) istatymu nustatyta tvarka ir terminais nebuvo suformuotas minimalus istatinis kapitalas;5) juridinio asmens steigimo dokumentuose nenurodytas jo pavadinimas, tikslai, istatinio kapitalo ar dalyviu asmeniniu inašu dydis, jei to reikalauja atskiras juridiniu asmenu teisines formas reglamentuojanciu istatymu imperatyviosios normos.2. Kai teismas pripažista juridinio asmens isteigima neteisetu, juridinis asmuo turi buti likviduojamas istatymu nustatyta tvarka.3. Jei imanoma, teismas privalo suteikti protingumo kriteriju atitinkanti laiko tarpa ištaisyti klaidoms, del kuriu juridinio asmens isteigimas pripažintinas neteisetu.4. Teismas, priimdamas sprendima del juridinio asmens isteigimo pripažinimo neteisetu, turi atsižvelgti i juridinio asmens darbuotoju ir jo dalyviu, nedalyvavusiu isteigiant juridini asmeni, interesus.5. Ieškini del juridinio asmens isteigimo pripažinimo neteisetu gali paduoti juridinio asmens dalyvis ar valdymo organai, taip pat prokuroras, gindamas vieša interesa.Straipsnio pakeitimai:Nr. XI-595, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 159-7202 (2009-12-31)PRIVERSTINIS AKCIJU (DALIU, PAJU) PARDAVIMAS
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.