2.116 straipsnis. Asmenys, turintys teise kreiptis del priverstinio akciju (daliu, paju) pardavimo

2.116 straipsnis. Asmenys, turintys teise kreiptis del priverstinio akciju (daliu, paju) pardavimo
1. Teise kreiptis del priverstinio akciju (daliu, paju) pardavimo turi šie privataus juridinio asmens dalyviai:1) vienas ar keli uždarosios akcines bendroves akcininkai, kuriu turimu akciju nominali verte ne mažesne kaip 1/3 istatinio kapitalo;2) vienas ar keli ukines bendrijos nariai, kuriu dalys sudaro ne mažiau kaip 1/3 viso i bendraja daline nuosavybe sujungto turto daliu;3) vienas ar keli žemes ukio bendroves arba kooperatines bendroves nariai, kuriu pajus sudaro ne mažiau kaip 1/3 visu paju.2. Juridinio asmens dalyvis neturi teises kreiptis del priverstinio akciju (daliu, paju) pardavimo esant šio kodekso 2.115 straipsnyje nurodytoms aplinkybems, jeigu juridinio asmens steigimo dokumentai ar jo dalyviu sudarytos sutartys nustato kitokias priverstinio akciju (daliu, paju) pardavimo taisykles ir šios gali buti taikomos.3. Juridinio asmens dalyvis neturi teises kreiptis del priverstinio akciju (daliu, paju) pardavimo, jeigu ji kontroliuoja juridinis asmuo, kurio akcijos (dalys, pajai) turetu buti priverstinai parduodamos.4. Juridinio asmens dalyvis neturi teises kreiptis del priverstinio akciju (daliu, paju) pardavimo, jeigu jis pats yra juridinis asmuo, kurio akcijos (dalys, pajai) turetu buti priverstinai perduodamos.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.