2.124 straipsnis. Juridinio asmens veiklos tyrimo turinys

2.124 straipsnis. Juridinio asmens veiklos tyrimo turinys
Šio kodekso 2.125 straipsnyje išvardyti asmenys turi teise prašyti teismo paskirti ekspertus, kurie ištirtu, ar juridinis asmuo, juridinio asmens valdymo organai ar ju nariai veike tinkamai ir, jei nustatoma netinkama veikla, taikyti priemones, nurodytas šio kodekso 2.131 straipsnyje.