2.125 straipsnis. Asmenys, turintys teise kreiptis del veiklos tyrimo

2.125 straipsnis. Asmenys, turintys teise kreiptis del veiklos tyrimo
1. Teise kreiptis del juridinio asmens veiklos tyrimo turi šie asmenys:1) vienas ar keli akcininkai, kuriu turimu ar valdomu akciju nominali verte yra ne mažesne kaip 1/10 istatinio kapitalo;2) vienas ar keli ukines bendrijos nariai, kuriu dalys sudaro ne mažiau kaip 1/10 visu daliu;3) vienas ar keli žemes ukio bendroves ar kooperatines bendroves (kooperatyvo) nariai, kuriu pajai sudaro ne mažiau kaip 1/10 visu paju;4) juridinio asmens dalyviai, išskyrus šio kodekso 2.35 ir 2.37 straipsniuose nurodytu juridiniu asmenu ir šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytu asmenu dalyvius, turintys ne mažiau kaip 1/5 visu balsu;5) asmenys, taip pat ir juridinio asmens dalyviai, kuriems pagal steigimo dokumentus ar sudarytus su juridiniais asmenimis sandorius tokia teise suteikta.2. Prokuroras, gindamas viešuosius interesus, tarp ju ir kai juridinio asmens, jo valdymo organu ar ju nariu veikla prieštarauja visuomenes interesams, taip pat turi teise kreiptis del juridinio asmens veiklos tyrimo.
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.