2.126 straipsnis. Pareiškimo padavimas

2.126 straipsnis. Pareiškimo padavimas
1. Pareiškimas del veiklos tyrimo paduodamas apygardos teismui pagal juridinio asmens buveine.2. Pareiškimas gali buti paduotas tik tuo atveju, jei prieš tai pareiškejas kreipesi i juridini asmeni (juridinio asmens valdymo organa, jo nari) reikalaudamas nutraukti netinkama veikla ir suteike protingumo kriterijus atitinkanti laikotarpi aplinkybems pašalinti. Tokiu kreipimusi nelaikomas prašymas, kuriame nera konkreciai ivardyta netinkama veikla ar nesažiningas pareigu vykdymas ir nenurodomi motyvai, kodel veikla yra netinkama.3. Rengiant kreipimasi ir pareiškima del veiklos tyrimo, butinas advokato dalyvavimas. Advokato atstovavimas pareiškejui butinas teismui nagrinejant byla del veiklos tyrimo. Šios dalies nuostatos netaikomos, jei del veiklos tyrimo kreipiasi prokuroras, gindamas vieša interesa.4. Teismas, gaves pareiškima ir išklauses šaliu paaiškinimus, priima nutarti del juridinio asmens veiklos tyrimo, jei yra pagrindas manyti, kad gali buti šio kodekso 2.124 straipsnyje, 2.125 straipsnio 2 ar 3 dalyse nurodytos aplinkybes, arba pareiškima atmeta.