2.127 straipsnis. Ekspertu paskyrimas

2.127 straipsnis. Ekspertu paskyrimas
1. Teismas gali paskirti ekspertais bet kuriuos nepriklausomus asmenis, turincius reikiama kvalifikacija atlikti juridinio asmens veiklos tyrima ir pateikti rašytine ataskaita del netinkamos veiklos bei parengti rekomendacijas del priemoniu, nurodytu šio kodekso 2.131 straipsnyje, taikymo.2. Prieš skirdamas ekspertus, teismas turi pasiulyti šalims susitarti del konkreciu ekspertu paskyrimo. Šalims susitarus, teismas skiria šaliu bendrai pasirinktus ekspertus, jei šie atitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus. Šalims nesusitarus del ekspertu paskyrimo, teismas ekspertus skiria savo nuožiura iš šaliu pateikto siulomu ekspertu sarašo. Kiekviena šalis turi pateikti saraša, kuriame nurodyta ne mažiau kaip dešimt ekspertu, ir turi teise išbraukti iš kitos šalies sarašo penkis ekspertus del bet kokiu priežasciu, o apie likusius pareikšti nuomone, ar jie atitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus.3. Ekspertu skaiciu nustato teismas, atsižvelgdamas i juridinio asmens veiklos tyrimo masta.